ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

55/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-06

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminie Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1260), zarządzam co następuje:
 

Treść:

§ 1
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminie Sorkwity otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity
 
Wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 
L.p.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
(kwota w złotych)
Wymagania kwalifikacyjne1)
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy w latach
 
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz gminy
XVII-XXII
1.760
Wyższe (prawnicze, administracyjne)
4
2
Kierownik urzędu stanu cywilnego
XVI-XX
1.320
Według odrębnych przepisów
3
Kierownik referatu
XIII-XXI
1.100
Wyższe2)
4
 
4
Zastępca kierownika referatu
XIII- XX
880
Wyższe2)
4
5
Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)

 
XIII-XIX

 
----
według odrębnych przepisów
 
 
Stanowiska kierownicze urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych
1
Dyrektor (Kierownik)
XIX-XXI
1.700
Wyższe2) lub
według odrębnych przepisów
5 lub
według odrębnych przepisów
 
Stanowiska urzędnicze
 
Radca prawny
XIII-XX
Według odrębnych przepisów
 
Inspektor
XII-XIX
-
Wyższe2)
Średnie3)
3
5
 
Podinspektor
Informatyk
X-XVIII
-
Wyższe2)
Średnie3)
-
3
 
Samodzielny referent
IX-XVII
-
Średnie3)
2
 
Referent,
kasjer,
księgowy
IX-XV
-
Średnie3)
2
 
Młodszy referent,
młodszy księgowy
VIII-XIII
-
Średnie3)
-
 
Stanowiska pomocnicze i obsługi
 
Sekretarka
IX-XIII
-
Średnie3)
-
 
Konserwator
VIII-XII
-
Zasadnicze 4)
-
 
Kierowca samochodu osobowego
VII-XII
-
Według odrębnych przepisów
 
Sprzątaczka
III-XI
-
Podstawowe5)
-
 
Robotnik gospodarczy
V-XI
-
Podstawowe5)
-
 
Pomoc administracyjna
III-XI
-
Średnie3)
-
 
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
 
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
 
lub prac interwencyjnych
 
 
XII-XV
 
XI-XIV
 
 
-
 
-
 
 
Wyższe2)
 
Wyższe2)
 
 
3
 
-
 
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
 
lub prac interwencyjnych
 
 
X-XIII
 
IX-XII
VIII-XI
 
 
-
 
-
-
 
 
Średnie3)
 
Średnie3)
Średnie3)
 
 
3
 
2
-
 
1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).
2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
3) Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
5) Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 11:28:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 11:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 11:28:27
Artykuł był wyświetlony: 83 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity