ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-04 Zarządzenia Wójta w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminie Sorkwity. 6/2018 Obowiązujący
2 2018-01-04 Zarządzenia Wójta w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sorkwity w 2018 r. 5/2018 Obowiązujący
3 2018-01-04 Zarządzenia Wójta w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Sorkwity w 2018 roku. 4/2018 Obowiązujący
4 2018-01-03 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego. 3/2018 Obowiązujący
5 2018-01-02 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity. 2/2018 Obowiązujący
6 2018-01-02 Zarządzenia Wójta w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Sorkwity. 1/2018 Obowiązujący
7 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. XXXIV/230/2017 Obowiązujący
8 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2018 r. XXXIV/229/2017 Obowiązujący
9 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. XXXIV/228/2017 Obowiązujący
10 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2018. XXXIV/227/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity