ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-17 Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach w przypadku jego nieobecności w szkole. 82/2018 Obowiązujący
2 2018-09-17 Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach w przypadku jego nieobecności w szkole. 81/2018 Obowiązujący
3 2018-08-22 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego 77/2018 Obowiązujący
4 2018-08-22 Zarządzenia Wójta w sprawie: zbycia mienia komunalnego 76/2018 Obowiązujący
5 2018-08-21 Zarządzenia Wójta w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na postawienie namiotu cyrkowego. 75/2018 Obowiązujący
6 2018-08-06 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity. 74/2018 Obowiązujący
7 2018-08-03 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 73/2028 Obowiązujący
8 2018-08-01 Uchwały Rady Gminy uchylająca uchwałę Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. XLI/297/2018 Obowiązujący
9 2018-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XLI/296/2018 Obowiązujący
10 2018-07-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity" XLI/295/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity