ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-09 Zarządzenia Wójta zmieniające zarządzenie nr 10/2015 r. Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego. 22/2018 Obowiązujący
2 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach imienia Ireny Sendlerowej XXXVI/257/2018 Obowiązujący
3 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Sorkwitach imienia Janusza Korczaka. XXXVI/256/2018 Obowiązujący
4 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2018 r.” XXXVI/255/2018 Obowiązujący
5 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność osób fizycznych. XXXVI/254/2018 Obowiązujący
6 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. XXXVI/253/2018 Obowiązujący
7 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r., uchwalonego uchwałą nr XXXIV/222/2017 z dnia 22.12.2017 r. XXXVI/252/2018 Obowiązujący
8 2018-03-09 Zarządzenia Wójta w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Sorkwity 21/2018 Obowiązujący
9 2018-03-07 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity. 20/2018 Obowiązujący
10 2018-02-28 Zarządzenia Wójta w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2018 18/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity