ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości do sprzedania (Szymanowo dz. 72)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-05 09:38:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-05 09:38:32 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2015 r. Dz. U. poz. 1774), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 3 stycznia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011524/0
 
działka oznaczona nr 72
o pow. 0,0600 ha
obrębie  Szymanowo
gmina
Sorkwity
Brak miejscowego planu zagospodarowania
brak dostępu do drogi publicznej
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców posiadających dostęp do nieruchomości
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:4.750 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 03.01.2018 r. do dnia 24.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Szymanowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 09:38:29
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 09:38:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 09:38:32
Artykuł był wyświetlony: 1117 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity