ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-23 09:44:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-23 09:44:43 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.02.2018 r.
Nasz znak: RG-0002.2.2018
                       
Mieszkańcy
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 2 marca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 dla Gminy Sorkwity za 2017 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017z dnia 22 grudnia 2017 r.
b) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
c) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność osób fizycznych
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2018 r.”
e) nadania Szkole Podstawowej w Sorkwitach imienia Janusza Korczaka
f) nadania Szkole Podstawowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach imienia Ireny Sendlerowej
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
                                                                                                         
 
 Przewodnicząca Rady
 (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Plichta Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-23 09:44:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-23 09:44:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-23 15:33:33
Artykuł był wyświetlony: 1216 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity