ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-13 14:36:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-13 14:36:19 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13.04.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.4.2018
Mieszkańcy
                                                                                                        
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c)  przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.
d) przyjęcia„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoja siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
e)  określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:36:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:36:19
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:36:19
Artykuł był wyświetlony: 1230 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity