ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-09 10:19:21 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-09 10:19:25 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 4 października 2017 r.
Znak: RBG.6733.4.5.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
Z A W I A D A M I A S I Ę
że na wniosek z dnia 6 września 2017 r. Pana Ryszarda Gałązka reprezentującego Zakład Usług Elektrycznych mgr inż. Ryszard Gałązka, ul. M.C. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz montażem złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ew. 82/4, 82/6, 82/13 w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Stary Gieląd
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 10:19:21
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 10:19:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 10:19:25
Artykuł był wyświetlony: 939 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity