ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-04 11:33:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 11:33:31 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 29 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.5.15.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 485/2017
    z dnia 21 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 27 grudnia 2017 r.) o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 11:33:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 11:33:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 11:33:31
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity