ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-04 11:35:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-04 11:35:42 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 29 grudnia 2017 r.
Znak: RBG.6733.7.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity wydane zostało:
  • postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak: ZS.224.322.2017.EP z dnia 19 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 22 grudnia 2017 r.)
    o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego z uwagi na to, że grunty leśne są położone poza obszarem projektowanej inwestycji.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 11:35:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 11:35:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 11:35:42
Artykuł był wyświetlony: 558 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity