O B W I E S Z C Z E N I E - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-25 15:05:54 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-25 15:05:57 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.5.17.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 25 stycznia 2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 15:05:54
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 15:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 15:05:57
Artykuł był wyświetlony: 1250 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity