ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Szczegóły informacji

INFORMACJE OGÓLNE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-22 19:19:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-22 19:19:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r, poz. 250 z późn. zm.) informuje, iż w 2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sorkwity jest:
REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo
Zebrane z terenu Gminy Sorkwity odpady komunalne podmioty odbierające odpady przekazują do zagospodarowania do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie będącego Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Sorkwity.
 
Gmina Sorkwity osiąga następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 
Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
75
50
50
50
45
45
40
40
35
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity
143,24
144,33
41,44
7,01
2,37
 
 
 
 
 
 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
10
12
14
16
18
20
30
40
50
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity
20,52
14,77
14,57
20,92
19,52
 
 
 
 
 
 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
30
36
38
40
42
45
50
60
70
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity
100
100
100
100
100
 
 
 
 
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Remondis Mrągowo Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo. PSZOK zlokalizowany jest w Warpunach przy ulicy Młynowej 5 i czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 15. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, chemikalia, farby, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponadto przeterminowane leki można oddawać w Punkcie aptecznym w Sorkwitach oraz w Ośrodku Zdrowia w Warpunach, a zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe i przemysłowe w 5 punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Sorkwity – Urząd Gminy Sorkwity, Zespół Szkół w Sorkwitach, Zespół Szkół w Warpunach, Szkoła Podstawowa w Choszczewie, Szkoła Podstawowa w Kozłowie.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-06-22 19:19:12
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 19:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 19:19:17
Artykuł był wyświetlony: 1952 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity