ˆ

Aktualności

Lista informacji

Plan polowań KŁ Łoś

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 14:13:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Edward Turek Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Turek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 14:13:29
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 14:14:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 14:14:10
Artykuł był wyświetlony: 24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan polowań KŁ Leśnik

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 14:00:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Koło  Łowieckie „Leśnik”
 w Starych Jabłonkach
 
PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCH  W  ROKU  ŁOWIECKIM   2018/2019
 
Lp.
        Data
polowania
Nr
obw.
 Określenie miejsca polowania
Odpowiedzialni za
przygotowanie polowania
Gatunki zwierzyny
planowane do odstrzału
Miejsce
i czas zbiórki
Prowadzący polowanie
Uwagi
 
1.
 
27.10.2018
 
215
tereny leśne
i  polne
E .Szwajkowski,
Z. Nowak, A. Pełka,  M. Pełka
W. Kaczówka  P. Stankiewicz
jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, tchórze;
 Tomlak
godz. 7,45
 E. Szwajkowski
 Z. Nowak
Polowanie Hubertowskie    -  z ambon
 
2.
 
03.11.2018
 
272
 
tereny leśne
 
W. Stryjewski
A. Kocoń;  A. Schilling;
B. Iwanicki; A. Kerski 
jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny;
Makruty k/leśniczówki
godz.7,30
M.  Ramczykowski
W. Stryjewski
    
Polowanie
z ambon
 
3.
 
17.11. 2018
 
215
tereny leśne
i polne
E. Szwajkowski
Z. Nowak, A. Pełka, P. Stankiewicz,
W. Sadowski, P. Huszcza
jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, borsuki;
 Tomlak
godz.8.00
E. Szwajkowski
Z. Nowak
Polowanie
 z ambon  
 
4.
 
24.11.2018
 
171
tereny leśne
i polne
 
T. Nosek;
 J. Ciszek: R. Pliszka; M. Dzieża
 
jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny;
 Domek Gązwa
godz.8.00
 J. Onisiewicz
 J. Ciszek
 
Polowanie
tradycyjne
 
5.
 
01.12.2018
 
272
tereny leśne
i  polne
W. Stryjewski
A. Kocoń;  A. Schilling;
A. Nowak, A. Kerski 
jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny;
 
Makruty k/leśniczówki
godz.7,30
M.  Ramczykowski
W. Stryjewski
    
Polowanie  z ambon
 
6.
 
 
15.12.2018
 
215
tereny leśne
i  polne
E .Szwajkowski,
Z. Nowak, A. Pełka,  M. Pełka
Iza Czaplejewicz,  P. Stankiewicz
jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, kuny;
Tomlak
godz.8,00
E. Szwajkowski
Z. Nowak
Polowanie Wigilijne
z ambon
 
7.
 
22.12.2018
 
171
tereny leśne
i  polne
T. Nosek;
 J. Ciszek R. Pliszka, A. Sroczyński
 
jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny.
Domek Gązwa
godz.8.00
T. Nosek
J. Pawłowski
 
Polowanie Wigilijne
tradycyjne
 
8.
 
 
4,5,7.01.2019
 
215
tereny  leśne
i polne
E. Szwajkowski
A. Pełka;   Z. Nowak;  M.Pełka;
P. Stankiewicz; W. Sadowski,
W. Kaczówka
jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, kuny;
Tomlak
godz.7,45
E. Szwajkowski
Z. Nowak
Polowanie  dewizowe
tradycyjne
 
9.
 
06.01.2019
 
272
 
tereny leśne
 
W. Stryjewski
A. Kocoń; A. Kerski; A. Schilling,
M. Murzyn
 
jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny;
Makruty k/leśniczówki
godz.7,45
M. Ramczykowski
W. Stryjewski
 
Polowanie  dewizowe
 z ambon
 
10.
 
12.01.2019
.
 
171
tereny leśne
i polne
T. Nosek;
 T. Olender: R. Pliszka; M. Dzieża
 
jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny.
 Domek Gązwa
godz.8.00
 J. Onisiewicz
 J. Pawłowski
Polowanie
tradycyjne
 
 
 Zamiar wzięcia udziału w każdym z ww. polowań należy zgłosić kol. łowczemu co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem polowania, za wyjątkiem  Polowania „Hubertowskiego”, kiedy to zgłoszenia należy dokonać do 20.10.2018 r.                
 
Za Zarząd Koła
/-/  Zbigniew Bryś – Prezes
                /-/  Marian Ramczykowski – Łowczy  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Marian Ramczykowski Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Ramczykowski Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 14:00:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 14:00:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 14:06:38
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym KŁ"ŁOŚ"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 13:40:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 42b Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) Zarząd Koła Łowieckiego „LEŚNIK” w Starych Jabłonkach informuje, że od 01.04.2018 r. „Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” dla obwodu łowieckiego numer 171 jest prowadzona w formie elektronicznej. Miejscem wyłożenia książki jest strona internetowa, o podanym niżej adresie:
Pod tym adresem można sprawdzać bieżące wpisy w książce ewidencji.
 
 
 
Z myśliwskim pozdrowieniem
„Darz bór”
Za Zarząd Koła
Łowczy
/-/ Marian Ramczykowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 13:40:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 13:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 13:51:14
Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym KŁ "LEŚNIK"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 13:34:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu. 169 i 206 znajduję się w skrzynce na budynku Zakładu Usług Komunalnych  "LUBOWIDZKI" na ul. Młodkowskiego 2A.  w Mrągowie. W razie potrzeby dane zawarte w książkach udostępni łowczy Koła Edward Turek albo sekretarz koła Mirosław Matejuk.
 
Łowczy Edward Turek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 13:34:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 13:37:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 13:48:13
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 12:14:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
 
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Olsztynie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa warmińsko - mazurskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 3 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
  2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Wachocka Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 12:14:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 12:14:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 12:14:07
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE GKW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 08:44:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Sorkwitach
z dnia 18 września 2018 r.
 
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Sorkwity zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
        Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Sorkwitach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sorkwity w okręgu wyborczym Nr 12 obejmującym (Rozogi, Borowe, Borowski Las) w terminie do dnia 24 września 2018 r.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Komisji w dniach:
- od 18.09.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.  w godzinach od 1530 do 1730
- i w dniu  24 września 2018 r. w godzinach od 1600 do 1800.
     
 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
 
(-) Bogumiła Rapacka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Bogumiła Rapacka Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Rapacka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 08:44:03
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 08:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 08:45:47
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uprawa konopi przemysłowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 16:43:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 16:43:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 16:43:53
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 16:43:53
Artykuł był wyświetlony: 112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 12:25:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
 
Dane wnioskodawców (Podmiotów wnoszących petycję)   znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02) 
 
Preambuła Petycji:
W miesiącu listopadzie 2017 r. pytaliśmy Jednostki Samorządu Terytorialnego - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej czy posiadają sporządzone, aktualne projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji  art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06).
Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi - prawie 50% JST (sic!) nie posiada wzmiankowanego projektu - co budzi nasze zdziwienie i uzasadniony niepokój podatnika. 
 
Również zadania związane z obowiązkowym wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej - w rozumieniu  Art.  6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - są ignorowane przez gros gmin, które odpowiadając na nasz wniosek - często sygnalizowały całkowity brak aktywności w tym obszarze wykonywania zadań publicznych. 
Fakt ten dziwi tym bardziej - ze w ostatnim czasie - media szeroko donoszą o problematyce związanej ze smogiem i zatrważającą jakością powietrza w niektórych polskich gminach, które znajdują się często - w czołówce niechlubnych rankingów w UE. 
 
W zawiązku z tym - w naszym mniemaniu - aby zwiększać możliwe do wykorzystania opcje związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd - powinien mieć jak największy wachlarz możliwych rozwiązań - do ewentualnego wykorzystania. 
 
Dlatego jednocześnie wraz z petycją wnosimy o zadekretowanie i ewentualne zarchiwizowanie załączników (prośba o zarchiwizowanie jest fakultatywna) oraz  podanie - zwrotnie wraz z odpowiedzią na petycję  -  odnośnej klasy  z wykazu akt - stosownie do brzmienia  §6 ust. 2  załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
 
Treść Petycji: 
W związku z powyższym 
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 
Część Podmiotów korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym względzie. 
§1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie -  dlatego - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję. 
§1.2) Jeśli odpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca - wnosimy również o poinformowanie  - Petycjodawców - na wskazany poniżej adres e-mail - o ewentualnym terminie wszczęcia -  przez Gminę/Miasto procedury w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
 
Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski - jesteśmy przekonani, że w uzasadnionym interesie społecznym - pro publico bono - Urząd powinien wdrożyć procedurę optymalizacyjną w tym względzie. 
 
Jeden z podmiotów sygnujących petycję zajmuje się ex professo - omawianym obszarem w szerokim spectrum usług - dlatego tym bardziej - w ramach posiadanego know- how - w uzasadnionym interesie społecznym - ma prawo podjąć próbę optymalizacji wydatków publicznych w tym względzie - np. w trybie art. 241 KPA. 
 
Oczywiście ewentualne przychylenie się do Petycji - powinno nastąpić z poszanowaniem zasad określonych w Ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  - jednakże aby testowo zaprezentować dostępne na rynku rozwiązania w tej mierze - załączmy przykładową prezentację opracowaną przez jeden z podmiotów wnoszących petycję - Firmę S4E SA - ex professo zajmującą się rzeczoną problematyką. 
 
Wnosimy o niewykonywanie telefonów do petycjodawcy/wnioskodawcy - stosownie do art. 14 § 1 KPA  oraz przesyłanie odpowiedzi/informacji  - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres:     - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.  
 
 
§2) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail:  
 
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres:  
 
Osnowa Petycji: 
Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków w obszarze ochrony środowiska, etc 
 
Petycja została sygnowana -   kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 
 
 
 
Podmiot Wnoszący Petycję 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
 
S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków   
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000034998, 
NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, 
wysokość kapitału zakładowego:  1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.
 
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc. 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:  
 Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
* - niepotrzebne - w mniemaniu Adresata - klauzule proszę pominąć.  
 
Komentarz do Wniosku: 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA. 
W głównej mierze - przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 
Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
 
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 
Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
 
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
 
W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
 
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
 
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Oficjalne Wnioski i Petycje Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 12:25:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 12:29:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 12:29:01
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Zyndaki o powierzchni 600 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 103/1.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 08:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną  Gminy  Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Zyndaki  o powierzchni 600 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 103/1.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00011726/6.
Na przedmiotowy teren opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym przedmiotowa działka położone jest na obszarach oznaczonych symbolem ZN/ZL zieleń niska /zieleń leśna bez prawa zabudowy.
Działka położona jest w  nad jeziora Zyndackim i posiada własną linię brzegową. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28.390,00 zł
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  12 października 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.839,00zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Sprzedaż w/w nieruchomość nastąpi pod warunkiem jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art.37 a ) ust.1  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. nr 2015 poz. 2100 ze zm.)
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu  notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów , zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2016 r. poz.2147) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju  nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 10.09.2018 roku  do 12.10.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Zyndaki i strona internetowa  http://bip.gminasorkwity.pl
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 08:39:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 08:39:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 08:39:10
Artykuł był wyświetlony: 253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabory wniosków o dofinansowanie ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 12:15:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłosiliśmy nabory wniosków o dofinansowanie ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020
 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza do składania wniosków, w ogłoszonych naborach, o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizujące cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.
Wnioski można składać od 1 października 2018 do 15 października 2018, a ogłoszone nabory obejmują zakresy:
 • Nabór nr 9/2018 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako:
3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów, lub
3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie
3.3.3 inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką
 • Nabór nr 10/2018  Wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, poprzez realizację działań wpisujących się w przedsięwzięcie wpisane do LSR jako 2.1.1
Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt.”
Szczegółowe warunki ogłoszonych naborów oraz dokumenty LGD zamieszczone zostały w zakładkach „Nabory wniosków” i „Lokalna Strategia Rozwoju” na stronie lgd.mazurskiemorze.pl
Formularze wniosków i biznesplanu wraz z instrukcjami można pobrać ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: LGD Mazurskie Morze Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 12:15:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 12:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 12:15:04
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu