Aktualności - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Burze z gradem/1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-13 15:27:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Biuro Prognoz Meteorologicznych Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-13 15:27:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 15:28:20
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 15:28:20
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Upał/2; Burze z gradem/1; Porywisty wiatr

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 11:50:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 11:50:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 11:51:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 11:51:45
Artykuł był wyświetlony: 200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 09:32:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. poz. 121 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 23/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 maja 2015 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011726/6
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 103/1 oznaczona jest symbolem                    ZN/ZL  zieleń niska, zieleń leśna  bez prawa zabudowy
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:28.390zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem, jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 37 a) ust.1 ustawy z dnia 28 września 2001 r.  o lasach ( tj. Dz.U.  nr, 2015 poz. 2100)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r., poz. 121 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.08.2018 r. do dnia 29.08. 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Zyndaki oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 16.08.2018 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 09:32:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 11:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 14:33:10
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Upały/2; Burze z gradem/1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 09:02:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Winnicki Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 09:02:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 09:03:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 09:03:04
Artykuł był wyświetlony: 205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa niezbudowana przeznaczona do sprzedaży we wsi Borowo (działka nr 72/37 o pow.0,0552 ha)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-02 17:36:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. Poz. 121 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War – Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz.1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 71 /2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 01 sierpnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011492/6
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
Borowo oznaczona działką nr 72/37 o pow.0,0552 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 72/37 oznaczona jest symbolem                    7 ZN-  zieleń chroniona,  możliwość utworzenia oczka wodnego . Obowiązuje zakaz zabudowy.
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 9.810zł
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 01.08.2018 r. do dnia 22.08. 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Borowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 9.08.2018 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 17:36:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 17:36:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 17:36:54
Artykuł był wyświetlony: 467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta Sorkwit sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sorkwity za 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-01 19:38:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Facon Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 19:38:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:43:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 19:43:33
Artykuł był wyświetlony: 470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity w sprawie udzielenia wójtowi gminy Sorkwity absolutorium za 2017 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-01 19:32:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Facon Data wprowadzenia do BIP 2018-08-01 19:32:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:36:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 19:36:44
Artykuł był wyświetlony: 469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-31 09:23:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 09:23:57
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 09:28:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 08:55:17
Artykuł był wyświetlony: 548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Warpuny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 198/14.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-26 15:13:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
 
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/14.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  33.500,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  06 sierpnia 2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.350,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w  dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 04.07.2018 roku do 06.08.2018 roku na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-26 15:13:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 15:13:50
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-26 15:13:50
Artykuł był wyświetlony: 1132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Sesję

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-20 16:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.07.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.7.2018
 
Mieszkańcy
                                                                                                         
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XLI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 lipca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
b)   przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity”.
c)   powołania doraźnej Komisji Statutowej
d)  uchylającej uchwałę Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2018-07-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ślęzak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-20 16:06:13
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-20 16:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-20 16:06:20
Artykuł był wyświetlony: 979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu