ˆ

Aktualności

Lista informacji

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-28 12:55:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18 września 2017 r.
 
U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!
 
U R Z Ą D G M I N Y S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Sorkwity odbędzie się w dniach 23 - 24 października 2017 r. (poniedziałek, wtorek). Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sorkwity osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 742 85 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r.
Odbiór odpadów będzie odbywał się od godziny 7.00. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.
Zbiórka dotyczy tylko odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - czyli tych odpadów, które swoja wielkością nie mieszczą się do pojemników na odpady komunalne np. meble, różnego rodzaju zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 12:55:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 12:55:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:08:07
Artykuł był wyświetlony: 705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 15:25:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18 września 2017 r.
Znak: RBG.6733.3.8.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że dnia 18 września 2017 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz remoncie istniejącej elektroenergetycznej linii nN 0,4kV na działce o nr ew. 17/12, 17/14, 19/2, 65/1, 65/2, 67, 74/2 w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Zyndaki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 15:25:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 15:26:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 15:26:03
Artykuł był wyświetlony: 617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu