ˆ

Aktualności

Lista informacji

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 16:56:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy
SORKWITY
odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy  
w godzinach 9:00–13:00.
 
Adres siedziby:
Urząd Gminy Sorkwity
11-731 SORKWITY
ul. Olsztyńska 16A
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 85
 
Serdecznie zapraszamy
 
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 16:56:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 16:56:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 16:57:33
Artykuł był wyświetlony: 1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 14:37:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21 czerwca 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
Wójt Gminy Sorkwity, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Sorkwity dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe i drzewa owocowe.
         W związku z powyższym rolnicy posiadający ww. uprawy mogą składać wnioski o szacowanie strat do Urzędu Gminy Sorkwity. Wniosek powinien zawierać m.in. informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.
Dla potrzeb sporządzenia protokołu z szacowania strat suszowych niezbędne są również dane w zakresie posiadanych zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe.
Szacowanie strat zostanie przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sorkwitach pokój nr  8 lub pod nr telefonu 89 742 85 33.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 14:37:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 14:39:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 08:47:59
Artykuł był wyświetlony: 901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 09:09:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.06.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.6.2018
 
 
Mieszkańcy
                                                                                                        
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje XL sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c)   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2017 r.
d)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
e)   ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
f)   wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Burszewo.
g)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
h)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
i)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
j)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
k)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
l)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
ł)    rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
m) rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
n)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
o)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
p)  rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
r)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
s)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
t)   rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
u)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
w)  określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
y)   zmiany uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 09:09:53
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 09:09:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 09:09:56
Artykuł był wyświetlony: 713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu