ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dokonanie czynności wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Akt małżeństwa sporządzony poprzez zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC (ślub cywilny)

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Akt małżeństwa sporządzony w związku z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi (ślub konkordatowy)

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Dokonanie czynności zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Dowód Osobisty

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Dowód osobisty - utrata

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Rejestracja działalności gospodarczej według nowych przepisów obowiązujących od 01.07.2011r.

Stanowisko ds. Obsługi Rady, Działalności Gospodarczej i Informacji Niejawnej "RG", „DG”, „IN”

Sporządzenie aktu urodzenia w trybie rejestracji

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Sporządzenie aktu zgonu w trybie rejestracji

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (RBG)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (RBG)

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym również jednorazowego zezwolenia wniosek o likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych (podanie)

Stanowisko ds. Obsługi Rady, Działalności Gospodarczej i Informacji Niejawnej "RG", „DG”, „IN”

Wpis do Rejestru wyborców

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wymeldowania osoby nieobecnej.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zameldowania.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wydanie odpisu skróconego i zupełnego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu)

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Wydanie poświadczenia zameldowania

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy.

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - "USC", "EL", "DO"
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu