ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 35788
Wójt 9629
Sekretarz 12422
Referaty i stanowiska 15620
Skarbnik 8653
Regulamin organizacyjny 7558
Przyjmowanie interesantów 5154
Jednostki organizacyjne 10460
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 12316
GOPS 11739
Ogłoszenia 8400
ZGK Sp. z o.o. 11409
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 15292
Służby, Inspekcje, Straże 5038
OSP Sorkwity 9276
OSP Warpuny 5968
OSP Gizewo 6701
OSP Rybno 6751
Oświata 1123
Placówki publiczne 4833
Placówki niepubliczne 1522
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3505
Organy Gminy 10251
Wójt 4426
Rada Gminy 3548
Sesje Rady Gminy 99463
Protokoły z sesji 887
Przewodniczący 6839
Skład Rady 13815
Komisje 18783
Struktura Gminy 5657
Statut Gminy Sorkwity 8335
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 76852
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 13008
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 10706
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6524
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 32906
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 20894
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3949
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4019
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6463
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5570
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6956
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3404
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3473
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5460
Procedury załatwiania spraw 64214
Sprawy 60724
Ważne informacje 2764
Majątek i finanse 8740
Prognoza Finansowa 413
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 259
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 1013
Budżet 2018 292
Uchwały i zarządzenia 161
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Sprawozdania 203
Opinie RIO 439
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 914
Uchwały i zarządzenia 397
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 2640
Opinie RIO 4771
Budżet 2016 r. 5567
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5865
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 290
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1309
Budżet 2015 r. 11175
Sprawozdania RIO 5724
Opinie RIO 5271
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11554
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4580
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 309
Budżet 2006 1599
Budżet 2007 1355
Budżet 2008 1810
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 259
Uchwały RIO Olsztyn 3945
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 259
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1535
Opinie RIO 1291
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1257
Ochrona środowiska 31310
Adopcja zwierząt 9184
Decyzje środowiskowe 110338
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5470
Konsultacje społeczne 6228
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2996
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4996
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 15396
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2848
Ochrona przyrody 3458
Podatki i opłaty 36504
Gospodarka odpadami komunalnymi 16736
Deklaracje 4968
Harmonogramy odbioru 19005
Analiza stanu gospodarki odpadami 4529
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1927
Informacje, ogłoszenia 19182
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 260
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 394
Planowanie przestrzenne 19316
Studium zagospodarowania przestrzennego 12804
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 27325
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 141121
Decyzje o warunkach zabudowy 13328
Inwestycje 17669
Informacje 1804
Gospodarka nieruchomościami 73418
Przetargi 147788
Rokowania 15131
Wykazy nieruchomości do sprzedania 173390
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 10937
Ostrzeżenia 70175
Lokalizator Burz 2094
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 61
O!strzegator 953
Obowiązek informacyjny 1358
Strategie, raporty, opracowania 18837
PETYCJE 7359
Kontrole 7672
Wykluczenie cyfrowe 15791
Nabór uzupełniający do projektu 3075
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5985
GKRPA 29102
Gminne Programy Profilaktyczne 2177
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 2088
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1971
Konkursy 385
Inne informacje 1154
Inne ogłoszenia 317297
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22294
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3680
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8365
Konkursy na realizację zadań publicznych 14581
Otwarte konkursy ofert 19965
WYBORY I REFERENDUM 2287
Wybory prezydenckie 13560
Wybory do Sejmu i Senatu RP 11767
Wybory samorządowe 413
Referednum ogólnokrajowe 10305
Referendum 419
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 392
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 286
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7699
Rejestr Instytucji Kultury 108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 279
Statystyka 4679
Instrukcja korzystania z BIP 7958
Rejestr zmian 1395394
Redakcja Biuletunu 4084
Mapa serwisu 4009
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 109046
Zamówienia publiczne 7674
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 49239
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 155107
Informacje o naborze 338809
Akty prawne 1471926
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu