ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 36427
Wójt 9893
Sekretarz 12923
Referaty i stanowiska 16240
Skarbnik 8973
Regulamin organizacyjny 7760
Przyjmowanie interesantów 5403
Jednostki organizacyjne 10616
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 12772
GOPS 11942
Ogłoszenia 8999
ZGK Sp. z o.o. 11706
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 15791
Służby, Inspekcje, Straże 5201
OSP Sorkwity 9481
OSP Warpuny 6113
OSP Gizewo 6828
OSP Rybno 6939
Oświata 1157
Placówki publiczne 5067
Placówki niepubliczne 1641
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3659
Organy Gminy 10389
Wójt 4648
Rada Gminy 3610
Sesje Rady Gminy 103830
Protokoły z sesji 927
Przewodniczący 7051
Skład Rady 14285
Komisje 19380
Struktura Gminy 5823
Statut Gminy Sorkwity 8758
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 83057
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 13604
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 11124
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6765
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 33920
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 21559
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 4054
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4114
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6692
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5712
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7176
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3491
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3570
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5608
Procedury załatwiania spraw 66566
Sprawy 63219
Majątek i finanse 8868
Prognoza Finansowa 473
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 297
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 1110
Budżet 2018 371
Uchwały i zarządzenia 192
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Sprawozdania 328
Opinie RIO 644
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 976
Uchwały i zarządzenia 429
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 3080
Opinie RIO 5150
Budżet 2016 r. 5905
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 6187
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 321
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1431
Budżet 2015 r. 11633
Sprawozdania RIO 5898
Opinie RIO 5477
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11884
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4711
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 342
Budżet 2006 1717
Budżet 2007 1457
Budżet 2008 1971
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 286
Uchwały RIO Olsztyn 4203
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 288
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1642
Opinie RIO 1392
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1376
Ochrona środowiska 33028
Adopcja zwierząt 9662
Decyzje środowiskowe 114926
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5626
Konsultacje społeczne 6458
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3106
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5139
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 16130
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2931
Ochrona przyrody 3735
Łowiectwo 12
Plan polowań 7
Podatki i opłaty 37750
Gospodarka odpadami komunalnymi 17311
Deklaracje 5268
Harmonogramy odbioru 20846
Analiza stanu gospodarki odpadami 4793
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2047
Informacje, ogłoszenia 20293
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 343
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 533
Planowanie przestrzenne 19561
Studium zagospodarowania przestrzennego 13254
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28489
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 146987
Decyzje o warunkach zabudowy 13995
Inwestycje 18131
Informacje 1882
Gospodarka nieruchomościami 73994
Przetargi 153624
Rokowania 16079
Wykazy nieruchomości do sprzedania 182587
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 11479
Ostrzeżenia 75283
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 124
O!strzegator 1129
Obowiązek informacyjny 1768
Wybory samorządowe 2018 463
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Strategie, raporty, opracowania 19304
PETYCJE 7764
Kontrole 7917
Wykluczenie cyfrowe 16311
Nabór uzupełniający do projektu 3239
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6153
GKRPA 29999
Gminne Programy Profilaktyczne 2498
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 2511
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 2262
Konkursy 480
Inne informacje 1318
Inne ogłoszenia 327593
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22828
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3789
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8775
Konkursy na realizację zadań publicznych 15217
Otwarte konkursy ofert 22352
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7936
Rejestr Instytucji Kultury 210

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 279
Statystyka 4806
Instrukcja korzystania z BIP 8149
Rejestr zmian 1457302
Redakcja Biuletunu 4151
Mapa serwisu 4175
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 111243
Zamówienia publiczne 8428
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 55633
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 163591
Informacje o naborze 352513
Akty prawne 1533610
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu