ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 35261
Wójt 9439
Sekretarz 12049
Referaty i stanowiska 15193
Skarbnik 8422
Regulamin organizacyjny 7320
Przyjmowanie interesantów 4938
Jednostki organizacyjne 10322
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 11980
GOPS 11576
Ogłoszenia 7939
ZGK Sp. z o.o. 11131
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 14931
Służby, Inspekcje, Straże 4929
OSP Sorkwity 9124
OSP Warpuny 5849
OSP Gizewo 6594
OSP Rybno 6603
Oświata 1099
Placówki publiczne 4597
Placówki niepubliczne 1427
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3377
Organy Gminy 10155
Wójt 4247
Rada Gminy 3512
Sesje Rady Gminy 96075
Protokoły z sesji 861
Przewodniczący 6663
Skład Rady 13443
Komisje 18322
Struktura Gminy 5551
Statut Gminy Sorkwity 8042
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 71574
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 12570
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 10279
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6337
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 31964
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 20340
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3842
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3926
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6281
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5445
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6769
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3328
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3398
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5334
Procedury załatwiania spraw 62404
Sprawy 58986
Ważne informacje 2685
Majątek i finanse 8605
Prognoza Finansowa 380
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 224
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 928
Budżet 2018 247
Uchwały i zarządzenia 137
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Sprawozdania 138
Opinie RIO 329
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 868
Uchwały i zarządzenia 361
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 2242
Opinie RIO 4365
Budżet 2016 r. 5338
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5625
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 271
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1184
Budżet 2015 r. 10829
Sprawozdania RIO 5539
Opinie RIO 5071
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11301
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4473
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 294
Budżet 2006 1479
Budżet 2007 1256
Budżet 2008 1673
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 239
Uchwały RIO Olsztyn 3649
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 236
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1425
Opinie RIO 1188
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1170
Ochrona środowiska 30046
Adopcja zwierząt 8724
Decyzje środowiskowe 106792
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5357
Karty informacyjne 914
Karty 2010 3159
Karty 2012 4216
Konsultacje społeczne 6056
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2921
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4863
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 14732
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2772
Ochrona przyrody 3248
Podatki i opłaty 35360
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 16200
Deklaracje 4777
Harmonogramy odbioru 17745
Analiza stanu gospodarki odpadami 4322
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1847
Informacje, ogłoszenia 18368
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 185
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 289
Planowanie przestrzenne 19087
Studium zagospodarowania przestrzennego 12505
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26320
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 136645
Decyzje o warunkach zabudowy 12767
Inwestycje 17201
Informacje 1733
Gospodarka nieruchomościami 72912
Przetargi 143577
Rokowania 14393
Wykazy nieruchomości do sprzedania 167144
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 10484
Ostrzeżenia 67221
Lokalizator Burz 2022
O!strzegator 801
Obowiązek informacyjny 982
PETYCJE 7019
Strategie, raporty, opracowania 18490
Wykluczenie cyfrowe 15312
Nabór uzupełniający do projektu 2962
Kontrole 7477
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5847
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21854
GKRPA 28246
Gminne Programy Profilaktyczne 1887
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 1784
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1702
Konkursy 320
Inne informacje 1024
Inne ogłoszenia 308058
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3572
Konkursy na realizację zadań publicznych 14014
Otwarte konkursy ofert 18060
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8060
WYBORY I REFERENDUM 2142
Wybory prezydenckie 12923
Wybory do Sejmu i Senatu RP 11170
Wybory samorządowe 392
Referednum ogólnokrajowe 9861
Referendum 398
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 364
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 273
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7479

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 278
Statystyka 4607
Instrukcja korzystania z BIP 7788
Rejestr zmian 1347627
Redakcja Biuletunu 4014
Mapa serwisu 3895
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 107277
Zamówienia publiczne 7053
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 44763
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 146130
Informacje o naborze 332396
Akty prawne 1427732
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu