ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 33769
Wójt 8681
Sekretarz 10546
Referaty i stanowiska 13766
Skarbnik 7461
Regulamin organizacyjny 6580
Struktura organizacyjna 6544
Przyjmowanie interesantów 4186
Jednostki organizacyjne 9979
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 10930
GOPS 11013
Zamówienia publiczne 8194
Ogłoszenia 6535
ZGK Sp. z o.o. 10403
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 13686
Służby, Inspekcje, Straże 4543
OSP Sorkwity 8600
OSP Warpuny 5466
OSP Gizewo 6224
OSP Rybno 6135
Oświata 1007
Placówki publiczne 3730
Placówki niepubliczne 1057
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2969
Organy Gminy 9868
Wójt 3542
Rada Gminy 3384
Sesje Rady Gminy 84190
Protokoły z sesji 760
Przewodniczący 5981
Skład Rady 12008
Komisje 16411
Struktura Gminy 5113
Statut Gminy Sorkwity 6872
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 58807
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 11151
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 9149
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5734
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 29203
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 18595
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3536
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3648
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5734
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5055
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6201
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3115
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3163
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4938
Procedury załatwiania spraw 55910
Sprawy 52508
Ważne informacje 2377
Majątek i finanse 8276
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 257
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 160
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Opinie RIO 691
Budżet 2018 62
Uchwały i zarządzenia 55
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Sprawozdania 35
Opinie RIO 76
Budżet 2017 r. 691
Uchwały i zarządzenia 271
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 1302
Opinie RIO 3261
Budżet 2016 r. 4549
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 4743
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 182
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 848
Budżet 2015 r. 9300
Sprawozdania RIO 4832
Opinie RIO 4412
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 10376
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4035
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 207
Budżet 2006 1126
Budżet 2007 929
Budżet 2008 1330
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 175
Uchwały RIO Olsztyn 2778
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 167
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1071
Opinie RIO 898
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 882
Ochrona środowiska 26035
Adopcja zwierząt 7200
Decyzje środowiskowe 93788
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4937
Karty informacyjne 796
Karty 2010 2682
Karty 2012 3551
Konsultacje społeczne 5359
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2655
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4443
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 12574
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2519
Ochrona przyrody 2575
Podatki i opłaty 31639
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 14750
Deklaracje 4037
Harmonogramy odbioru 14394
Analiza stanu gospodarki odpadami 3630
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1590
Informacje, ogłoszenia 15391
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4
Planowanie przestrzenne 18350
Studium zagospodarowania przestrzennego 11478
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 23394
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 120759
Decyzje o warunkach zabudowy 10788
Inwestycje 15578
Informacje 1514
Gospodarka nieruchomościami 71744
Przetargi 130611
Rokowania 12113
Wykazy nieruchomości do sprzedania 147077
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 9025
Ostrzeżenia 56735
Lokalizator Burz 1768
O!strzegator 385
Obowiązek informacyjny 550
PETYCJE 5795
Strategie, raporty, opracowania 17096
Wykluczenie cyfrowe 13752
Nabór uzupełniający do projektu 2486
Kontrole 6861
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5361
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 20324
GKRPA 25375
Gminne Programy Profilaktyczne 1051
Badania 885
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1001
Konkursy 93
Inne informacje 598
Inne ogłoszenia 279661
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3294
Konkursy na realizację zadań publicznych 12458
Otwarte konkursy ofert 13262
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 7044
WYBORY I REFERENDUM 1593
Wybory prezydenckie 10804
Wybory do Sejmu i Senatu RP 9181
Wybory samorządowe 317
Referednum ogólnokrajowe 8180
Referendum 312
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 291
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 238
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 6777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 274
Statystyka 4345
Instrukcja korzystania z BIP 7196
Rejestr zmian 1200655
Redakcja Biuletunu 3808
Mapa serwisu 3612
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 102760
Zamówienia publiczne 5204
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 34138
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 126305
Informacje o naborze 306104
Akty prawne 1275405
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu