ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 32389
Wójt 8154
Sekretarz 9523
Referaty i stanowiska 12416
Skarbnik 6794
Regulamin organizacyjny 5919
Struktura organizacyjna 5997
Przyjmowanie interesantów 3658
Jednostki organizacyjne 9654
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 10121
GOPS 10572
Zamówienia publiczne 7170
Ogłoszenia 5516
ZGK Sp. z o.o. 9667
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 12570
Służby, Inspekcje, Straże 4177
OSP Sorkwity 8112
OSP Warpuny 5068
OSP Gizewo 5923
OSP Rybno 5624
Oświata 923
Placówki publiczne 3107
Placówki niepubliczne 784
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2624
Organy Gminy 9613
Wójt 3080
Rada Gminy 3279
Sesje Rady Gminy 74566
Protokoły z sesji 686
Przewodniczący 5401
Skład Rady 10800
Komisje 14823
Struktura Gminy 4730
Statut Gminy Sorkwity 5930
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 49734
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 9885
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 8043
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5189
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 26401
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 16886
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3258
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3393
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5254
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4664
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5619
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 2890
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 2925
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4529
Procedury załatwiania spraw 50607
Sprawy 47037
Ważne informacje 2165
Majątek i finanse 7948
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 170
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 112
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Opinie RIO 522
Budżet 2017 r. 521
Uchwały i zarządzenia 188
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Sprawozdania 670
Opinie RIO 2561
Budżet 2016 r. 3974
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 3898
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 122
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 569
Budżet 2015 r. 8147
Sprawozdania RIO 4228
Opinie RIO 3822
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 9625
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 3609
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 145
Budżet 2006 874
Budżet 2007 726
Budżet 2008 1091
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 125
Uchwały RIO Olsztyn 2135
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 115
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 789
Opinie RIO 657
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 660
Ochrona środowiska 22979
Adopcja zwierząt 5988
Decyzje środowiskowe 84215
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4593
Karty informacyjne 723
Karty 2010 2408
Karty 2012 3187
Konsultacje społeczne 4737
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2426
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4063
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 10890
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2331
Ochrona przyrody 1932
Podatki i opłaty 28950
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 13646
Deklaracje 3406
Harmonogramy odbioru 11249
Analiza stanu gospodarki odpadami 3067
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1321
Informacje, ogłoszenia 12963
Planowanie przestrzenne 17777
Studium zagospodarowania przestrzennego 10448
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 21034
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 106332
Decyzje o warunkach zabudowy 9321
Inwestycje 14393
Informacje 1351
Gospodarka nieruchomościami 70693
Przetargi 120646
Rokowania 10298
Wykazy nieruchomości do sprzedania 131001
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 7871
Ostrzeżenia 49632
Lokalizator Burz 1576
O!strzegator 68
Obowiązek informacyjny 240
PETYCJE 4981
Strategie, raporty, opracowania 15995
Wykluczenie cyfrowe 12381
Nabór uzupełniający do projektu 2155
GKRPA 22787
Gminne Programy Profilaktyczne 537
Badania 428
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 501
Konkursy 44
Inne informacje 304
Kontrole 6335
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4891
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19097
Inne ogłoszenia 256880
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2997
Konkursy na realizację zadań publicznych 11180
Otwarte konkursy ofert 8835
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 6179
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 6068
WYBORY I REFERENDUM 1227
Wybory prezydenckie 8957
Wybory do Sejmu i Senatu RP 7448
Wybory samorządowe 244
Referednum ogólnokrajowe 6618
Referendum 241
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 225
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 189

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 270
Statystyka 4112
Instrukcja korzystania z BIP 6806
Rejestr zmian 1091009
Redakcja Biuletunu 3639
Mapa serwisu 3347
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 98838
Zamówienia publiczne 3663
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 25385
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 109268
Informacje o naborze 290201
Akty prawne 1153089
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu