ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 34416
Wójt 9054
Sekretarz 11263
Referaty i stanowiska 14407
Skarbnik 7956
Regulamin organizacyjny 6907
Struktura organizacyjna 6804
Przyjmowanie interesantów 4554
Jednostki organizacyjne 10147
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 11386
GOPS 11266
Zamówienia publiczne 8781
Ogłoszenia 7169
ZGK Sp. z o.o. 10725
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 14232
Służby, Inspekcje, Straże 4715
OSP Sorkwity 8821
OSP Warpuny 5644
OSP Gizewo 6391
OSP Rybno 6361
Oświata 1043
Placówki publiczne 4149
Placówki niepubliczne 1251
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3128
Organy Gminy 10006
Wójt 3887
Rada Gminy 3445
Sesje Rady Gminy 90161
Protokoły z sesji 808
Przewodniczący 6287
Skład Rady 12649
Komisje 17329
Struktura Gminy 5297
Statut Gminy Sorkwity 7477
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 65253
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 11814
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 9669
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5991
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 30446
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 19342
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3661
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3767
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5964
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5221
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6466
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3201
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3258
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5110
Procedury załatwiania spraw 59047
Sprawy 55676
Ważne informacje 2523
Majątek i finanse 8450
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 320
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 190
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Opinie RIO 814
Budżet 2018 157
Uchwały i zarządzenia 93
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Sprawozdania 76
Opinie RIO 188
Budżet 2017 r. 782
Uchwały i zarządzenia 318
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 1639
Opinie RIO 3733
Budżet 2016 r. 4924
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5168
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 223
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1002
Budżet 2015 r. 9999
Sprawozdania RIO 5145
Opinie RIO 4712
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 10807
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4222
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 241
Budżet 2006 1270
Budżet 2007 1068
Budżet 2008 1480
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 205
Uchwały RIO Olsztyn 3177
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 201
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1240
Opinie RIO 1024
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1011
Ochrona środowiska 27884
Adopcja zwierząt 7925
Decyzje środowiskowe 100114
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5144
Karty informacyjne 850
Karty 2010 2929
Karty 2012 3876
Konsultacje społeczne 5660
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2772
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4626
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 13574
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2621
Ochrona przyrody 2889
Podatki i opłaty 33539
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 15320
Deklaracje 4344
Harmonogramy odbioru 15967
Analiza stanu gospodarki odpadami 3926
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1711
Informacje, ogłoszenia 16853
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 94
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 150
Planowanie przestrzenne 18697
Studium zagospodarowania przestrzennego 11952
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 24740
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 128432
Decyzje o warunkach zabudowy 11676
Inwestycje 16324
Informacje 1614
Gospodarka nieruchomościami 72317
Przetargi 136265
Rokowania 13217
Wykazy nieruchomości do sprzedania 156670
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 9717
Ostrzeżenia 61830
Lokalizator Burz 1871
O!strzegator 578
Obowiązek informacyjny 745
PETYCJE 6388
Strategie, raporty, opracowania 17714
Wykluczenie cyfrowe 14441
Nabór uzupełniający do projektu 2724
Kontrole 7119
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5563
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 20997
GKRPA 26608
Gminne Programy Profilaktyczne 1390
Badania 1194
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1275
Konkursy 212
Inne informacje 796
Inne ogłoszenia 293001
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3414
Konkursy na realizację zadań publicznych 13170
Otwarte konkursy ofert 15387
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 7479
WYBORY I REFERENDUM 1863
Wybory prezydenckie 11811
Wybory do Sejmu i Senatu RP 10100
Wybory samorządowe 355
Referednum ogólnokrajowe 8943
Referendum 348
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 327
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 253
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7063

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 276
Statystyka 4465
Instrukcja korzystania z BIP 7473
Rejestr zmian 1269163
Redakcja Biuletunu 3912
Mapa serwisu 3738
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 104934
Zamówienia publiczne 6081
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 38738
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 134895
Informacje o naborze 316913
Akty prawne 1349146
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu