ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 33143
Wójt 8432
Sekretarz 10041
Referaty i stanowiska 13097
Skarbnik 7114
Regulamin organizacyjny 6271
Struktura organizacyjna 6287
Przyjmowanie interesantów 3938
Jednostki organizacyjne 9828
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 10517
GOPS 10774
Zamówienia publiczne 7693
Ogłoszenia 6030
ZGK Sp. z o.o. 10039
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 13123
Służby, Inspekcje, Straże 4369
OSP Sorkwity 8360
OSP Warpuny 5291
OSP Gizewo 6083
OSP Rybno 5898
Oświata 961
Placówki publiczne 3390
Placówki niepubliczne 924
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2815
Organy Gminy 9754
Wójt 3299
Rada Gminy 3335
Sesje Rady Gminy 78967
Protokoły z sesji 727
Przewodniczący 5683
Skład Rady 11402
Komisje 15546
Struktura Gminy 4925
Statut Gminy Sorkwity 6390
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 54251
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 10526
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 8627
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5469
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 27858
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 17799
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3419
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3542
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5518
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4886
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5920
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3016
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3056
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4760
Procedury załatwiania spraw 53209
Sprawy 49509
Ważne informacje 2277
Majątek i finanse 8111
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 219
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 137
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Opinie RIO 607
Budżet 2018 11
Uchwały i zarządzenia 5
Zarządzenie nr 79/2017 0
Sprawozdania 3
Opinie RIO 4
Budżet 2017 r. 613
Uchwały i zarządzenia 241
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Sprawozdania 1044
Opinie RIO 2932
Budżet 2016 r. 4292
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 4343
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 160
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 714
Budżet 2015 r. 8748
Sprawozdania RIO 4556
Opinie RIO 4141
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 9973
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 3843
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 178
Budżet 2006 987
Budżet 2007 837
Budżet 2008 1228
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 154
Uchwały RIO Olsztyn 2423
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 144
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 939
Opinie RIO 800
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 786
Ochrona środowiska 24574
Adopcja zwierząt 6546
Decyzje środowiskowe 88512
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4779
Karty informacyjne 759
Karty 2010 2519
Karty 2012 3363
Konsultacje społeczne 5037
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2535
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4249
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 11689
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2420
Ochrona przyrody 2250
Podatki i opłaty 30183
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 14197
Deklaracje 3707
Harmonogramy odbioru 12641
Analiza stanu gospodarki odpadami 3328
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1451
Informacje, ogłoszenia 14109
Planowanie przestrzenne 18082
Studium zagospodarowania przestrzennego 10948
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 22254
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 113320
Decyzje o warunkach zabudowy 9968
Inwestycje 14985
Informacje 1429
Gospodarka nieruchomościami 71208
Przetargi 125392
Rokowania 11277
Wykazy nieruchomości do sprzedania 138655
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 8443
Ostrzeżenia 52732
Lokalizator Burz 1671
O!strzegator 212
Obowiązek informacyjny 395
PETYCJE 5378
Strategie, raporty, opracowania 16559
Wykluczenie cyfrowe 13094
Nabór uzupełniający do projektu 2308
Kontrole 6583
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5142
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19725
GKRPA 24097
Gminne Programy Profilaktyczne 765
Badania 644
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 729
Konkursy 71
Inne informacje 444
Inne ogłoszenia 267299
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3155
Konkursy na realizację zadań publicznych 11875
Otwarte konkursy ofert 11068
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 6631
WYBORY I REFERENDUM 1394
Wybory prezydenckie 9759
Wybory do Sejmu i Senatu RP 8244
Wybory samorządowe 284
Referednum ogólnokrajowe 7295
Referendum 277
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 260
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 215
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 6465

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 274
Statystyka 4245
Instrukcja korzystania z BIP 6993
Rejestr zmian 1139436
Redakcja Biuletunu 3726
Mapa serwisu 3501
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 100788
Zamówienia publiczne 4404
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 29736
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 117151
Informacje o naborze 297051
Akty prawne 1205171
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu