ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 30664
Przyjmowanie interesantów 2856
Regulamin organizacyjny 4811
Wójt 7402
Referaty i stanowiska 10194
Skarbnik 5860
Sekretarz 7972
Struktura organizacyjna 5124
Rejestry 1903
Jednostki organizacyjne 9268
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 8722
GOPS 9758
Zamówienia publiczne 5856
Ogłoszenia 4426
ZGK Sp. z o.o. 8398
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 10363
Służby, Inspekcje, Straże 3564
OSP Sorkwity 7373
OSP Warpuny 4463
OSP Gizewo 5411
OSP Rybno 4896
Oświata 795
Placówki publiczne 2313
Placówki niepubliczne 465
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2029
Organy Gminy 9333
Wójt 2356
Rada Gminy 3151
Sesje Rady Gminy 57302
Protokoły z sesji 572
Przewodniczący 4442
Skład Rady 8679
Komisje 12074
Struktura Gminy 4166
Statut Gminy Sorkwity 4816
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 33934
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 7483
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 6192
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4187
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 21761
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 13825
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 2714
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2956
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4477
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4004
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4689
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 2495
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 2556
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3842
Procedury załatwiania spraw 39153
Sprawy 35308
Ważne informacje 1800
Majątek i finanse 7632
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 77
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 53
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Opinie RIO 222
Budżet 2017 r. 318
Uchwały i zarządzenia 84
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Sprawozdania 239
Opinie RIO 1477
Budżet 2016 r. 3006
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 2592
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Sprawozdania 49
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 81
Budżet 2015 r. 6251
Sprawozdania RIO 3245
Opinie RIO 2815
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 8161
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 2950
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 68
Budżet 2006 346
Budżet 2007 280
Budżet 2008 424
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 55
Uchwały RIO Olsztyn 828
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 48
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 308
Opinie RIO 258
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 267
Ochrona środowiska 19033
Adopcja zwierząt 3977
Decyzje środowiskowe 68404
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4063
Karty informacyjne 601
Karty 2010 1897
Karty 2012 2496
Konsultacje społeczne 3594
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1949
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3286
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 8116
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 1949
Ochrona przyrody 1230
Podatki i opłaty 25136
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 12013
Deklaracje 2324
Harmonogramy odbioru 7015
Analiza stanu gospodarki odpadami 2055
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 918
Informacje, ogłoszenia 8586
Planowanie przestrzenne 17043
Studium zagospodarowania przestrzennego 8972
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 16695
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 78931
Decyzje o warunkach zabudowy 6951
Inwestycje 12414
Informacje 1071
Gospodarka nieruchomościami 69601
Przetargi 101627
Rokowania 8018
Wykazy nieruchomości do sprzedania 94874
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 6181
Ostrzeżenia 37713
Lokalizator Burz 1263
PETYCJE 3745
Wykluczenie cyfrowe 10042
Nabór uzupełniający do projektu 1496
Strategie, raporty, opracowania 14421
GKRPA 18475
Mały ruch graniczny 3610
Kontrole 5538
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4153
Inne ogłoszenia 219257
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 16673
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2553
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 4846
Konkursy na realizację zadań publicznych 9245
Otwarte konkursy ofert 4310
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 4971
WYBORY I REFERENDUM 722
Wybory prezydenckie 5289
Wybory do Sejmu i Senatu RP 4495
Wybory samorządowe 151
Referednum ogólnokrajowe 3802
Referendum 149
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 135
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 120

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 261
Statystyka 3848
Instrukcja korzystania z BIP 6171
Rejestr zmian 826208
Redakcja Biuletunu 3436
Mapa serwisu 2902
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 95304
Zamówienia publiczne 2252
Zamówienia publiczne do 30000 € 13241
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 63063
Informacje o naborze 236369
Akty prawne 838578
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu