ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 31448
Przyjmowanie interesantów 3216
Regulamin organizacyjny 5308
Wójt 7749
Referaty i stanowiska 11192
Skarbnik 6293
Sekretarz 8648
Struktura organizacyjna 5520
Rejestry 2071
Jednostki organizacyjne 9457
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 9374
GOPS 10140
Zamówienia publiczne 6477
Ogłoszenia 4879
ZGK Sp. z o.o. 8953
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 11351
Służby, Inspekcje, Straże 3840
OSP Sorkwity 7710
OSP Warpuny 4736
OSP Gizewo 5630
OSP Rybno 5198
Oświata 862
Placówki publiczne 2661
Placówki niepubliczne 604
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2306
Organy Gminy 9485
Wójt 2696
Rada Gminy 3212
Sesje Rady Gminy 65229
Protokoły z sesji 632
Przewodniczący 4866
Skład Rady 9615
Komisje 13309
Struktura Gminy 4417
Statut Gminy Sorkwity 5310
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 41303
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 8546
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 7010
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4614
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 23768
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 15180
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 2959
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3146
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4824
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4286
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5089
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 2672
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 2710
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4144
Procedury załatwiania spraw 44528
Sprawy 40539
Ważne informacje 1967
Majątek i finanse 7786
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 119
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 78
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Opinie RIO 353
Budżet 2017 r. 410
Uchwały i zarządzenia 130
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Sprawozdania 409
Opinie RIO 1963
Budżet 2016 r. 3434
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 3161
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 83
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 300
Budżet 2015 r. 7084
Sprawozdania RIO 3692
Opinie RIO 3259
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 8853
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 3235
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 101
Budżet 2006 578
Budżet 2007 476
Budżet 2008 723
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 81
Uchwały RIO Olsztyn 1404
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 76
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 522
Opinie RIO 429
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 439
Ochrona środowiska 20785
Adopcja zwierząt 4812
Decyzje środowiskowe 75582
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4292
Karty informacyjne 655
Karty 2010 2135
Karty 2012 2820
Konsultacje społeczne 4094
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2171
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3635
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 9353
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2123
Ochrona przyrody 1555
Podatki i opłaty 26912
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 12748
Deklaracje 2825
Harmonogramy odbioru 8871
Analiza stanu gospodarki odpadami 2517
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1108
Informacje, ogłoszenia 10549
Planowanie przestrzenne 17351
Studium zagospodarowania przestrzennego 9656
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 18647
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 91574
Decyzje o warunkach zabudowy 8019
Inwestycje 13354
Informacje 1204
Gospodarka nieruchomościami 70100
Przetargi 110535
Rokowania 9063
Wykazy nieruchomości do sprzedania 111201
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 7009
Ostrzeżenia 42898
Lokalizator Burz 1415
Obowiązek informacyjny 38
PETYCJE 4343
Strategie, raporty, opracowania 15177
Wykluczenie cyfrowe 11114
Nabór uzupełniający do projektu 1791
GKRPA 20397
Gminne Programy Profilaktyczne 2
GPPN 2
Badania 2
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 2
Konkursy 2
Inne informacje 2
Kontrole 5920
Mały ruch graniczny 3862
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4495
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 17817
Inne ogłoszenia 236237
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2764
Konkursy na realizację zadań publicznych 10155
Otwarte konkursy ofert 6114
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 5471
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 5477
WYBORY I REFERENDUM 963
Wybory prezydenckie 6914
Wybory do Sejmu i Senatu RP 5821
Wybory samorządowe 191
Referednum ogólnokrajowe 5043
Referendum 191
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 174
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 149

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 265
Statystyka 3973
Instrukcja korzystania z BIP 6467
Rejestr zmian 953451
Redakcja Biuletunu 3534
Mapa serwisu 3109
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 96878
Zamówienia publiczne 2835
Zamówienia publiczne do 30000 € 18039
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 84186
Informacje o naborze 262264
Akty prawne 987913
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu