ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 33400
Wójt 8537
Sekretarz 10243
Referaty i stanowiska 13404
Skarbnik 7246
Regulamin organizacyjny 6414
Struktura organizacyjna 6400
Przyjmowanie interesantów 4030
Jednostki organizacyjne 9888
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 10700
GOPS 10880
Zamówienia publiczne 7888
Ogłoszenia 6243
ZGK Sp. z o.o. 10193
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 13388
Służby, Inspekcje, Straże 4441
OSP Sorkwity 8462
OSP Warpuny 5364
OSP Gizewo 6137
OSP Rybno 5999
Oświata 977
Placówki publiczne 3525
Placówki niepubliczne 976
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2884
Organy Gminy 9795
Wójt 3395
Rada Gminy 3352
Sesje Rady Gminy 81111
Protokoły z sesji 742
Przewodniczący 5825
Skład Rady 11685
Komisje 15929
Struktura Gminy 5003
Statut Gminy Sorkwity 6569
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 56091
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 10777
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 8843
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5582
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 28409
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 18135
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3474
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3587
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5604
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4951
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6044
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3049
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3103
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4828
Procedury załatwiania spraw 54416
Sprawy 50919
Ważne informacje 2313
Majątek i finanse 8170
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 227
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 146
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Opinie RIO 634
Budżet 2018 23
Uchwały i zarządzenia 20
Zarządzenie nr 79/2017 0
Sprawozdania 18
Opinie RIO 30
Budżet 2017 r. 643
Uchwały i zarządzenia 251
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Sprawozdania 1149
Opinie RIO 3076
Budżet 2016 r. 4397
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 4514
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 168
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 769
Budżet 2015 r. 8968
Sprawozdania RIO 4680
Opinie RIO 4251
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 10133
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 3926
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 190
Budżet 2006 1037
Budżet 2007 873
Budżet 2008 1271
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 161
Uchwały RIO Olsztyn 2567
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 154
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 989
Opinie RIO 839
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 822
Ochrona środowiska 25208
Adopcja zwierząt 6795
Decyzje środowiskowe 90797
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4843
Karty informacyjne 773
Karty 2010 2575
Karty 2012 3443
Konsultacje społeczne 5181
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2596
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4328
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 12063
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2466
Ochrona przyrody 2370
Podatki i opłaty 30715
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 14390
Deklaracje 3852
Harmonogramy odbioru 13268
Analiza stanu gospodarki odpadami 3471
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1516
Informacje, ogłoszenia 14690
Planowanie przestrzenne 18190
Studium zagospodarowania przestrzennego 11141
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 22727
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 116492
Decyzje o warunkach zabudowy 10269
Inwestycje 15228
Informacje 1461
Gospodarka nieruchomościami 71419
Przetargi 127704
Rokowania 11628
Wykazy nieruchomości do sprzedania 142592
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 8692
Ostrzeżenia 54422
Lokalizator Burz 1709
O!strzegator 270
Obowiązek informacyjny 448
PETYCJE 5545
Strategie, raporty, opracowania 16784
Wykluczenie cyfrowe 13379
Nabór uzupełniający do projektu 2377
Kontrole 6702
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5223
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19967
GKRPA 24637
Gminne Programy Profilaktyczne 870
Badania 736
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 839
Konkursy 80
Inne informacje 502
Inne ogłoszenia 272595
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3214
Konkursy na realizację zadań publicznych 12137
Otwarte konkursy ofert 11912
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 6804
WYBORY I REFERENDUM 1482
Wybory prezydenckie 10251
Wybory do Sejmu i Senatu RP 8659
Wybory samorządowe 297
Referednum ogólnokrajowe 7703
Referendum 288
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 273
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 225
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 6609

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 274
Statystyka 4287
Instrukcja korzystania z BIP 7080
Rejestr zmian 1167060
Redakcja Biuletunu 3757
Mapa serwisu 3543
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 101570
Zamówienia publiczne 4791
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 31368
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 121091
Informacje o naborze 302692
Akty prawne 1240074

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity