ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 35852
Wójt 9679
Sekretarz 12544
Referaty i stanowiska 15753
Skarbnik 8729
Regulamin organizacyjny 7596
Przyjmowanie interesantów 5204
Jednostki organizacyjne 10470
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 12390
GOPS 11788
Ogłoszenia 8480
ZGK Sp. z o.o. 11454
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 15422
Służby, Inspekcje, Straże 5075
OSP Sorkwity 9317
OSP Warpuny 5998
OSP Gizewo 6732
OSP Rybno 6781
Oświata 1126
Placówki publiczne 4873
Placówki niepubliczne 1536
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3552
Organy Gminy 10254
Wójt 4477
Rada Gminy 3555
Sesje Rady Gminy 100474
Protokoły z sesji 891
Przewodniczący 6888
Skład Rady 13911
Komisje 18926
Struktura Gminy 5692
Statut Gminy Sorkwity 8413
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 78415
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 13152
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 10764
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6573
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 33131
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 21037
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3972
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4038
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6502
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5600
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7002
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3419
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3494
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5490
Procedury załatwiania spraw 64812
Sprawy 61242
Ważne informacje 2782
Majątek i finanse 8747
Prognoza Finansowa 421
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 273
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 1029
Budżet 2018 296
Uchwały i zarządzenia 164
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Sprawozdania 217
Opinie RIO 452
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 921
Uchwały i zarządzenia 400
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 2717
Opinie RIO 4839
Budżet 2016 r. 5620
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5915
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 294
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1332
Budżet 2015 r. 11282
Sprawozdania RIO 5779
Opinie RIO 5330
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11635
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4614
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 312
Budżet 2006 1621
Budżet 2007 1373
Budżet 2008 1835
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 262
Uchwały RIO Olsztyn 3992
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 264
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1558
Opinie RIO 1309
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1281
Ochrona środowiska 31620
Adopcja zwierząt 9317
Decyzje środowiskowe 111313
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5499
Konsultacje społeczne 6281
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3016
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5034
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 15553
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2866
Ochrona przyrody 3523
Podatki i opłaty 36722
Gospodarka odpadami komunalnymi 16808
Deklaracje 5033
Harmonogramy odbioru 19325
Analiza stanu gospodarki odpadami 4575
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1950
Informacje, ogłoszenia 19399
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 269
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 414
Planowanie przestrzenne 19354
Studium zagospodarowania przestrzennego 12881
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 27539
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 142291
Decyzje o warunkach zabudowy 13460
Inwestycje 17752
Informacje 1823
Gospodarka nieruchomościami 73462
Przetargi 149016
Rokowania 15273
Wykazy nieruchomości do sprzedania 175320
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 11003
Ostrzeżenia 71399
Lokalizator Burz 2111
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 69
O!strzegator 973
Obowiązek informacyjny 1407
Strategie, raporty, opracowania 18924
PETYCJE 7424
Kontrole 7708
Wykluczenie cyfrowe 15866
Nabór uzupełniający do projektu 3114
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6015
GKRPA 29259
Gminne Programy Profilaktyczne 2243
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 2170
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 2037
Konkursy 405
Inne informacje 1184
Inne ogłoszenia 319261
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22424
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3692
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8450
Konkursy na realizację zadań publicznych 14655
Otwarte konkursy ofert 20223
WYBORY I REFERENDUM 2318
Wybory prezydenckie 13680
Wybory do Sejmu i Senatu RP 11877
Wybory samorządowe 416
Referednum ogólnokrajowe 10408
Referendum 423
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 395
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 289
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7727
Rejestr Instytucji Kultury 117

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 279
Statystyka 4688
Instrukcja korzystania z BIP 7993
Rejestr zmian 1404447
Redakcja Biuletunu 4090
Mapa serwisu 4024
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 109197
Zamówienia publiczne 7737
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 49937
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 156431
Informacje o naborze 341407
Akty prawne 1479752

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity