ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 32690
Wójt 8270
Sekretarz 9727
Referaty i stanowiska 12664
Skarbnik 6908
Regulamin organizacyjny 6056
Struktura organizacyjna 6116
Przyjmowanie interesantów 3759
Jednostki organizacyjne 9724
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 10286
GOPS 10642
Zamówienia publiczne 7368
Ogłoszenia 5709
ZGK Sp. z o.o. 9809
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 12765
Służby, Inspekcje, Straże 4253
OSP Sorkwity 8196
OSP Warpuny 5154
OSP Gizewo 5977
OSP Rybno 5732
Oświata 939
Placówki publiczne 3219
Placówki niepubliczne 842
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 2695
Organy Gminy 9661
Wójt 3166
Rada Gminy 3299
Sesje Rady Gminy 76118
Protokoły z sesji 701
Przewodniczący 5502
Skład Rady 11022
Komisje 15083
Struktura Gminy 4804
Statut Gminy Sorkwity 6115
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 51358
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 10118
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 8258
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 5301
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 26962
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 17226
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3329
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3450
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5365
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 4762
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5734
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 2941
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 2978
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 4623
Procedury załatwiania spraw 51488
Sprawy 47984
Ważne informacje 2215
Majątek i finanse 8013
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 198
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 123
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Opinie RIO 557
Budżet 2017 r. 554
Uchwały i zarządzenia 211
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Sprawozdania 830
Opinie RIO 2703
Budżet 2016 r. 4097
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 4079
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 138
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 619
Budżet 2015 r. 8383
Sprawozdania RIO 4360
Opinie RIO 3937
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 9733
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 3702
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 160
Budżet 2006 914
Budżet 2007 761
Budżet 2008 1136
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 136
Uchwały RIO Olsztyn 2228
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 127
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 839
Opinie RIO 714
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 711
Ochrona środowiska 23605
Adopcja zwierząt 6186
Decyzje środowiskowe 85815
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4669
Karty informacyjne 737
Karty 2010 2442
Karty 2012 3240
Konsultacje społeczne 4859
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2475
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4131
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 11181
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2366
Ochrona przyrody 2052
Podatki i opłaty 29381
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 13901
Deklaracje 3527
Harmonogramy odbioru 11854
Analiza stanu gospodarki odpadami 3162
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1365
Informacje, ogłoszenia 13402
Planowanie przestrzenne 17906
Studium zagospodarowania przestrzennego 10607
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 21459
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 108810
Decyzje o warunkach zabudowy 9569
Inwestycje 14617
Informacje 1382
Gospodarka nieruchomościami 70902
Przetargi 122430
Rokowania 10712
Wykazy nieruchomości do sprzedania 133635
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 8105
Ostrzeżenia 50745
Lokalizator Burz 1613
O!strzegator 123
Obowiązek informacyjny 316
PETYCJE 5126
Strategie, raporty, opracowania 16211
Wykluczenie cyfrowe 12651
Nabór uzupełniający do projektu 2216
Kontrole 6442
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5005
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19307
GKRPA 23270
Gminne Programy Profilaktyczne 614
Badania 500
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 566
Konkursy 56
Inne informacje 357
Inne ogłoszenia 261071
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3060
Konkursy na realizację zadań publicznych 11467
Otwarte konkursy ofert 9821
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 6365
WYBORY I REFERENDUM 1305
Wybory prezydenckie 9290
Wybory do Sejmu i Senatu RP 7792
Wybory samorządowe 261
Referednum ogólnokrajowe 6928
Referendum 257
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 242
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 200
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 6220

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 272
Statystyka 4166
Instrukcja korzystania z BIP 6880
Rejestr zmian 1111977
Redakcja Biuletunu 3683
Mapa serwisu 3422
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 99647
Zamówienia publiczne 3937
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 27059
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 111980
Informacje o naborze 292623
Akty prawne 1172549

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity