ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 34470
Wójt 9091
Sekretarz 11341
Referaty i stanowiska 14443
Skarbnik 8006
Regulamin organizacyjny 6932
Struktura organizacyjna 6825
Przyjmowanie interesantów 4590
Jednostki organizacyjne 10163
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 11408
GOPS 11281
Zamówienia publiczne 8832
Ogłoszenia 7226
ZGK Sp. z o.o. 10744
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 14266
Służby, Inspekcje, Straże 4724
OSP Sorkwity 8840
OSP Warpuny 5655
OSP Gizewo 6401
OSP Rybno 6377
Oświata 1052
Placówki publiczne 4193
Placówki niepubliczne 1272
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3141
Organy Gminy 10019
Wójt 3927
Rada Gminy 3449
Sesje Rady Gminy 90645
Protokoły z sesji 816
Przewodniczący 6304
Skład Rady 12697
Komisje 17401
Struktura Gminy 5314
Statut Gminy Sorkwity 7538
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 65813
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 11865
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 9694
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6010
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 30503
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 19380
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3669
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3777
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5982
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5231
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6481
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3208
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3263
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5126
Procedury załatwiania spraw 59249
Sprawy 55903
Ważne informacje 2540
Majątek i finanse 8464
Prognoza Finansowa 2017 - 2030 325
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 193
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Opinie RIO 824
Budżet 2018 176
Uchwały i zarządzenia 98
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Sprawozdania 80
Opinie RIO 197
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 794
Uchwały i zarządzenia 322
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 1669
Opinie RIO 3774
Budżet 2016 r. 4952
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5195
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 226
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1014
Budżet 2015 r. 10057
Sprawozdania RIO 5176
Opinie RIO 4730
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 10834
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4231
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 245
Budżet 2006 1287
Budżet 2007 1084
Budżet 2008 1493
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 208
Uchwały RIO Olsztyn 3199
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 204
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1251
Opinie RIO 1036
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1017
Ochrona środowiska 28064
Adopcja zwierząt 7971
Decyzje środowiskowe 100674
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5168
Karty informacyjne 859
Karty 2010 2959
Karty 2012 3909
Konsultacje społeczne 5681
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2780
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4636
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 13642
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2628
Ochrona przyrody 2909
Podatki i opłaty 33715
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 15361
Deklaracje 4363
Harmonogramy odbioru 16072
Analiza stanu gospodarki odpadami 3947
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1715
Informacje, ogłoszenia 16963
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 94
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 153
Planowanie przestrzenne 18728
Studium zagospodarowania przestrzennego 11984
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 24813
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 128894
Decyzje o warunkach zabudowy 11760
Inwestycje 16403
Informacje 1625
Gospodarka nieruchomościami 72366
Przetargi 136705
Rokowania 13295
Wykazy nieruchomości do sprzedania 157280
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 9782
Ostrzeżenia 62277
Lokalizator Burz 1881
O!strzegator 594
Obowiązek informacyjny 762
PETYCJE 6453
Strategie, raporty, opracowania 17765
Wykluczenie cyfrowe 14487
Nabór uzupełniający do projektu 2742
Kontrole 7151
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5589
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21047
GKRPA 26727
Gminne Programy Profilaktyczne 1411
Badania 1215
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1289
Konkursy 219
Inne informacje 809
Inne ogłoszenia 294105
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3425
Konkursy na realizację zadań publicznych 13230
Otwarte konkursy ofert 15588
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 7527
WYBORY I REFERENDUM 1885
Wybory prezydenckie 11884
Wybory do Sejmu i Senatu RP 10164
Wybory samorządowe 359
Referednum ogólnokrajowe 9011
Referendum 352
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 330
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 253
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7092

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 276
Statystyka 4481
Instrukcja korzystania z BIP 7510
Rejestr zmian 1274769
Redakcja Biuletunu 3920
Mapa serwisu 3747
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 105113
Zamówienia publiczne 6175
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 39173
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 135664
Informacje o naborze 318000
Akty prawne 1354114

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity