ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 36423
Wójt 9891
Sekretarz 12921
Referaty i stanowiska 16239
Skarbnik 8973
Regulamin organizacyjny 7759
Przyjmowanie interesantów 5403
Jednostki organizacyjne 10614
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 12772
GOPS 11942
Ogłoszenia 8997
ZGK Sp. z o.o. 11706
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 15788
Służby, Inspekcje, Straże 5201
OSP Sorkwity 9477
OSP Warpuny 6110
OSP Gizewo 6826
OSP Rybno 6937
Oświata 1157
Placówki publiczne 5066
Placówki niepubliczne 1640
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3658
Organy Gminy 10388
Wójt 4648
Rada Gminy 3610
Sesje Rady Gminy 103822
Protokoły z sesji 927
Przewodniczący 7050
Skład Rady 14285
Komisje 19379
Struktura Gminy 5823
Statut Gminy Sorkwity 8756
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 83032
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 13601
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 11123
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6764
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 33917
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 21556
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 4053
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4113
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6692
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5712
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7175
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3491
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3568
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5608
Procedury załatwiania spraw 66560
Sprawy 63211
Majątek i finanse 8867
Prognoza Finansowa 472
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 297
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 1110
Budżet 2018 370
Uchwały i zarządzenia 191
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Uchwała nr XXXIX/266/2018 0
Uchwała nr XL/270/2018 0
Zarządzenie nr 52/2018 0
Zarządzenie nr 58/2018 0
Sprawozdania 327
Opinie RIO 641
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 975
Uchwały i zarządzenia 429
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 3079
Opinie RIO 5145
Budżet 2016 r. 5902
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 6185
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 321
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1431
Budżet 2015 r. 11630
Sprawozdania RIO 5898
Opinie RIO 5475
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11881
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4711
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 341
Budżet 2006 1716
Budżet 2007 1457
Budżet 2008 1971
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 286
Uchwały RIO Olsztyn 4202
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 288
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1642
Opinie RIO 1392
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1375
Ochrona środowiska 33009
Adopcja zwierząt 9660
Decyzje środowiskowe 114918
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5626
Konsultacje społeczne 6456
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3105
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5139
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 16129
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2929
Ochrona przyrody 3731
Łowiectwo 7
Plan polowań 7
Podatki i opłaty 37745
Gospodarka odpadami komunalnymi 17309
Deklaracje 5267
Harmonogramy odbioru 20841
Analiza stanu gospodarki odpadami 4793
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2047
Informacje, ogłoszenia 20290
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 343
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 532
Planowanie przestrzenne 19559
Studium zagospodarowania przestrzennego 13252
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28484
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 146955
Decyzje o warunkach zabudowy 13994
Inwestycje 18129
Informacje 1881
Gospodarka nieruchomościami 73991
Przetargi 153603
Rokowania 16078
Wykazy nieruchomości do sprzedania 182569
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 11475
Ostrzeżenia 75271
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 122
O!strzegator 1128
Obowiązek informacyjny 1764
Wybory samorządowe 2018 454
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Strategie, raporty, opracowania 19298
PETYCJE 7763
Kontrole 7914
Wykluczenie cyfrowe 16309
Nabór uzupełniający do projektu 3238
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6152
GKRPA 29995
Gminne Programy Profilaktyczne 2498
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 2510
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 2262
Konkursy 480
Inne informacje 1318
Inne ogłoszenia 327567
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22825
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3787
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8774
Konkursy na realizację zadań publicznych 15212
Otwarte konkursy ofert 22340
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7934
Rejestr Instytucji Kultury 208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 279
Statystyka 4805
Instrukcja korzystania z BIP 8148
Rejestr zmian 1457071
Redakcja Biuletunu 4150
Mapa serwisu 4174
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 111226
Zamówienia publiczne 8424
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 55610
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 163566
Informacje o naborze 352491
Akty prawne 1533380

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity