ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 35221
Wójt 9434
Sekretarz 12031
Referaty i stanowiska 15167
Skarbnik 8413
Regulamin organizacyjny 7296
Przyjmowanie interesantów 4927
Jednostki organizacyjne 10305
Urząd Gminy Sorkwity 14
GOK 11961
GOPS 11566
Ogłoszenia 7887
ZGK Sp. z o.o. 11117
Jednostki pomocnicze - sołectwa i sołtysi 14918
Służby, Inspekcje, Straże 4925
OSP Sorkwity 9109
OSP Warpuny 5840
OSP Gizewo 6590
OSP Rybno 6595
Oświata 1096
Placówki publiczne 4577
Placówki niepubliczne 1424
Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach 3373
Organy Gminy 10141
Wójt 4236
Rada Gminy 3508
Sesje Rady Gminy 95920
Protokoły z sesji 858
Przewodniczący 6651
Skład Rady 13422
Komisje 18291
Struktura Gminy 5543
Statut Gminy Sorkwity 8030
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Oświadczenia majątkowe 71354
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 12549
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 10258
Oświadczenia majątkowe za 2012r. 6324
Oświadczenia majątkowe za 2011r. 31916
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r. 20311
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2010r) 3838
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3923
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6269
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 5438
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6761
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (2006r) 3323
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (2006r) 3394
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5324
Procedury załatwiania spraw 62305
Sprawy 58931
Ważne informacje 2681
Majątek i finanse 8596
Prognoza Finansowa 376
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2030 0
Uchwały 223
Uchwała XXIII/155/2016 0
Uchwała XXVI/182/2017 0
Uchwała XXXII/200/2017 0
Uchwała nr XXXIII/209/2017 0
Uchwała XXXVIII/261/2018 0
Opinie RIO 923
Budżet 2018 246
Uchwały i zarządzenia 136
Zarządzenie nr 79/2017 0
Uchwała nr XXXIV/222/2017 0
Zarządzenie nr 1/2018 0
Uchwała XXXV/231/2018 0
Zarządzenie nr 12/2018 0
Uchwała nr XXXVI/252/2018 0
Zarządzenie nr 28/2018 0
Uchwała XXXVIII/262/2018 0
Zarządzenie nr 33/2018 0
Sprawozdania 133
Opinie RIO 319
WPF 2018 - 2032 0
Budżet 2017 r. 867
Uchwały i zarządzenia 360
Uchwała nr XXIII/156/2016 0
Uchwała nr XXIV/169/2017 0
Uchwała nr XXVI/183/2017 0
Zarządzenie nr 74/2016 0
Zarządzenie nr 18/2017 0
Zarządzenie nr 22/2017 0
Uchwała XXIX/189/2017 0
Zarządzenie nr 44/2017 0
Uchwała XXX/195/2017 0
Uchwała nr XXXI/199/2017 0
Zarządzenie nr 63/2017 0
Zarządzenie nr 64/2017 0
Uchwała nr XXXII/201/2017 0
Zarządzenie nr 75/2017 0
Uchwała nr XXXIII/210/2017 0
Zarządzenie nr 86/2017 0
Uchwała nr XXXIV/230/2017 0
Sprawozdania 2228
Opinie RIO 4349
Budżet 2016 r. 5327
Uchwała Nr XXIII/161/2016 0
Sprawozdania RIO 5615
Zarządzenie nr 83 0
Zarządzenie 80/2016 0
Zarządzenie nr 67/2016 0
Zarządzenie 42/2016 0
Uchwała XXIX/191/2017 0
Sprawozdania 270
Zarządzenie Wójta nr 17/2017 0
Opinie RIO 1179
Budżet 2015 r. 10809
Sprawozdania RIO 5527
Opinie RIO 5054
Zarządzenie nr 18/2016 0
Sprawozdania 11280
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - I pólrocze 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - rok 2009 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu - półrocze 2010 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 4460
Sprawozdanie z wykonanania budżetu za I półrocze 2012r. 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. 0
Archiwum 292
Budżet 2006 1476
Budżet 2007 1253
Budżet 2008 1663
Budżet 2009 0
Budżet 2010 0
Budżet 2011 0
Budżet 2012 0
Budżet 2013 237
Uchwały RIO Olsztyn 3631
Projekt budżetu na 2013 0
Budżet 2013 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 0
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 0
Budżet 2014 234
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 r. 0
Sprawozdania RIO 1419
Opinie RIO 1184
Prognoza finansowa na lata 2012 - 2020 0
Prognoza finansowa na lata 2013-2023 0
Prognoza finansowa na lata 2016 - 2029 1164
Ochrona środowiska 29958
Adopcja zwierząt 8697
Decyzje środowiskowe 106608
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5351
Karty informacyjne 912
Karty 2010 3153
Karty 2012 4201
Konsultacje społeczne 6041
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2917
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4852
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 14696
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2766
Ochrona przyrody 3240
Podatki i opłaty 35304
Uchwała Nr XXIII/158/2016 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 16132
Deklaracje 4757
Harmonogramy odbioru 17597
Analiza stanu gospodarki odpadami 4301
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1840
Informacje, ogłoszenia 18278
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 179
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 279
Planowanie przestrzenne 19064
Studium zagospodarowania przestrzennego 12482
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26238
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 136356
Decyzje o warunkach zabudowy 12715
Inwestycje 17184
Informacje 1730
Gospodarka nieruchomościami 72877
Przetargi 143230
Rokowania 14352
Wykazy nieruchomości do sprzedania 166726
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 10458
Ostrzeżenia 67027
Lokalizator Burz 2016
O!strzegator 795
Obowiązek informacyjny 960
PETYCJE 7002
Strategie, raporty, opracowania 18470
Wykluczenie cyfrowe 15289
Nabór uzupełniający do projektu 2944
Kontrole 7461
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5835
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21823
GKRPA 28180
Gminne Programy Profilaktyczne 1869
Uchwała XXXIV/227/2017 0
Uchwała XXXIV/228/2017 0
Badania 1756
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 1679
Konkursy 312
Inne informacje 1015
Inne ogłoszenia 307516
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3566
Konkursy na realizację zadań publicznych 13973
Otwarte konkursy ofert 17887
CAF w Urzędzie Gminy Sorkwity 8035
WYBORY I REFERENDUM 2133
Wybory prezydenckie 12845
Wybory do Sejmu i Senatu RP 11111
Wybory samorządowe 391
Referednum ogólnokrajowe 9793
Referendum 397
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 363
Obwodowa komisja wyborcza dla celów głosowania korespondencyjnego 0
Koordynator gminny i operatorzy obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 0
Uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym 271
Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Sorkwity na lata 2014-2024 7463

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 278
Statystyka 4598
Instrukcja korzystania z BIP 7773
Rejestr zmian 1342405
Redakcja Biuletunu 4011
Mapa serwisu 3884
Strona promocyjna Gminy 0
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 107115
Zamówienia publiczne 7005
Zamówienia publiczne poniżej 30000 € 44442
Zamówienia publiczne powyżej 30000 € 145600
Informacje o naborze 331935
Akty prawne 1424543

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity