Stanowisko urzędnicze referenta ds.... - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości podatkowej

Miejsce pracy: Sorkwity

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Księgowość

Data udostępnienia: 2018-03-09

Ogłoszono dnia: 2018-03-09 przez Aleksandra Nowotka

Termin składania dokumentów: 2018-03-23 10:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Zlecający: Urząd Gminy Sorkwity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
 1. posiadające obywatelstwo polskie,
 2. posiadające wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 3. nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
 5. minimum 2 – letni staż pracy, w tym co najmniej rok doświadczenia zawodowego związanego z podatkami, finansami lub rachunkowością,
 6. posiadające umiejętność interpretacji stosowanego prawa, dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, faksu, skanera, drukarki,
 7. posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. znające zagadnienia i przepisy z zakresu: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i leśnym, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność praktycznego stosowania prawa, umiejętność argumentowania,
 2. umiejętność organizacji pracy, odporność na stres, obowiązkowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. prowadzenie księgowości w zakresie kont podatkowych,
 2. ewidencja księgowa w zakresie wieczystego użytkowania,
 3. windykacja należności podatkowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 4. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków,
 5. rozliczanie inkasentów za inkaso podatków,

V. Wymagane dokumenty:

 1. kopia dowodu osobistego,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. życiorys (CV),
 8. list motywacyjny,
 9. kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, szkolenia itp.(pożądane),
 10. kwestionariusz osobowy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-23 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sorkwity, 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów”
c. Miejsce:
Urząd Gminy ul. Olsztyńska 16A w Sorkwitach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Nowotka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 11:33:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 11:33:41
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 10:56:20
Artykuł był wyświetlony: 626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu