ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 30000 €

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-11 2018-05-29 09:00:00 Remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 46.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOC, 51.5 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 302.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 1 (PDF, 298.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 2 (PDF, 276.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 3 (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 4 (PDF, 496.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 5 (PDF, 167.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 6 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 7 (PDF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 8 (PDF, 380.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 9 (PDF, 121.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 10 (PDF, 64.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 11 (PDF, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 1 (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 2 (PDF, 200.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. sanit 3 (PDF, 83.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. elektryka 1 (PDF, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud. elektryka 2 (PDF, 179.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiar (PDF, 557.2 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych zamówienia (DOC, 38.5 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 34 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 31 KiB)
2 2018-05-11 2018-05-29 09:00:00 Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 48.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 57 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunków (DOCX, 23 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 pozwolenie na budowę (PDF, 352.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 2 (PDF, 634.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 3 (PDF, 789.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 4 (PDF, 140.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 5 (PDF, 219.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 6 (PDF, 258.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 7 (PDF, 678.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 8 (PDF, 492 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 9 (PDF, 420.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 10 (PDF, 163.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 11 (PDF, 614.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 12 (PDF, 500.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 13 (PDF, 432.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt bud 14 (PDF, 174.2 KiB)
 • Załącznik nr 4a 1 (PDF, 414.9 KiB)
 • Załącznik nr 4a 2 (PDF, 651.6 KiB)
 • Załącznik nr 4b 1 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 4b 2 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 4b 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4b 4 (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiary 1 (PDF, 328.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przedmiary 2 (PDF, 139.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót 1 (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz wykonanych robót 2 (DOC, 38 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (DOC, 33 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu