ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieruchomość gruntowa zbudowana w obrębie Borowo, oznaczona działką nr 21/2.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 57/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2019 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011485/4
 
 
 
Nieruchomość gruntowa
zbudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 171,95m2 i budynkiem gospodarczym 87,00 m2
Borowo oznaczona działką nr 21/2 o pow.0,2180 ha 
Brak miejscowego planu
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:255.510zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć  tysięcy pięćset dziesięć złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 29.07.2019 r. do dnia 19.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Borowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 8.07.2019 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 13:51:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 13:51:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 13:51:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 43,27m² Choszczewo nr 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018r. Dz. U. Poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War –Maz. z dnia 03.04.2008r Nr 52 poz.1062)zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014r poz.966) oraz uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity  oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny oraz Zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 08 lipca 2018r.w sprawie zbycia mienia komunalnego podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00014065/5
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 5 o powierzchni użytkowej 43,27m²
Choszczewo nr 29
oraz udział 4521/22910 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 82 o pow.0,0758 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 20.170,00zł
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 90 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018r.,poz. 2204) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu .
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie .
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.07.2019r do dnia 30.07.2019r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Choszczewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 18 lipca 2019r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 11:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 11:16:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 11:16:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 39,70m² Choszczewo nr 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018r. Dz. U. poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War –Maz. z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz.1062)zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz.966) oraz uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity  oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny oraz Zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 08 lipca 2018r.w sprawie zbycia mienia komunalnego podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00014065/5
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 4 o powierzchni użytkowej 39,70m²
Choszczewo nr 29
oraz udział 3970/22910 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 82 o pow.0,0758 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 20.440,00zł
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 90 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r., poz. 2204) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie .
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.07.2019r do dnia 30.07.2019r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Choszczewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 18 lipca 2019r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 11:14:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 11:14:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 11:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 44,76m² Choszczewo nr 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018r. Dz. U. Poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War –Maz. z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz.1062)zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014r poz.966) oraz uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity  oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny oraz Zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 08 lipca 2018r.w sprawie zbycia mienia komunalnego podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00014065/5
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 3 o powierzchni użytkowej 44,76m²
Choszczewo nr 29
oraz udział 4476/22910 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 82 o pow.0,0758 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 22.920,00zł
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 90 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r., poz. 2204) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.07.2019r do dnia 30.07.2019r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Choszczewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 18 lipca 2019r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 11:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 11:11:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 11:11:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,33m² Choszczewo nr 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. Poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz.1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014r poz.966) oraz uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity  oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny oraz Zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 08 lipca 2018 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00014065/5
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 2 o powierzchni użytkowej 48,33m²
Choszczewo nr 29
oraz udział 5070/22910 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 82 o pow.0,0758 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 27.550,00zł
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 90 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r.,poz. 2204) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Choszczewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 18 lipca 2019 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 11:09:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 11:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 11:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,73m² Choszczewo nr 29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018r. Dz. U. Poz. 2204 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War–Maz. z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz.1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014r poz.966) oraz uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity  oraz określenia wysokości bonifikaty od ustalonej ceny oraz Zarządzenia nr 53/2019 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 08 lipca 2018 r. w sprawie zbycia mienia komunalnego podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00014065/5
 
 
 
lokal mieszkalny
nr 1 o powierzchni użytkowej 48,73m²
Choszczewo nr 29
oraz udział 4873/22910 częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 82 o pow.0,0758 ha 
Działka budowlana zabudowana
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze bezprzetargowej dla najemcy
cena sprzedaży nieruchomości po odliczeniu nakładów najemcy wynosi: 26.790,00zł
 
Od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.) udziela się bonifikaty w wysokości 90 %
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r.,poz. 2204) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie .
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Choszczewo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 18 lipca 2019r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 11:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 11:05:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 11:05:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji