ˆ

PETYCJE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Petycja do Rady Gminy Sorkwity

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-15 09:18:04 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Olsztyn, 10 grudnia 2020 r.
 
Justyna Medyńska
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Olsztyn
e-mail:
tel. 507948269
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
Sz. Pani Mariola Plichta
 
 
PETYCJA
 
Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Sorkwity do rozpatrzenia poniżej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.
 
UCHWAŁA
 
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Sorkwity z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Sorkwity.
 
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Sorkwity, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
 
Z poważaniem,
 
Justyna Medyńska
 
 
 
Wyrażam zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie danymi zgodnie z przepisami RODO.
« powrót do poprzedniej strony