ˆ

Analiza stanu gospodarki odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektów uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami

Akapit nr 1 - brak tytułu


Konsultacje projektów uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), która nakłada na samorządy obowiązek zorganizowania od 1 lipca 2013 r. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapraszam mieszkańców Gminy Sorkwity, zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy Sorkwity lub na rzecz jej mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach wymienionych poniżej projektów uchwał :
1.w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity,
2.w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
4.w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity.


Konsultacje trwają od 3 grudnia do 17 grudnia 2012r. Treść ww. projektów uchwał oraz formularz do zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej www.bip.warmia.pl/sorkwity_gmina_wiejska i w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 17 grudnia na adres poczty elektronicznej: lub na adres Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-04 11:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-04 11:34:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22 10:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »