ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Poziom recyklingu gminy 2018 - 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 16:19:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 16:21:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-13 16:21:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek rejestracji w BDO dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?
 
BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.
 
Obowiązek rejestracji
 
Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.
 
Kto nie musi się rejestrować?
 
Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.
Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).
Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.
Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:
 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha
 
Korzyści z BDO
 • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
 • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
 • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
 • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.
 
Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?
 
Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów.
 
Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.
 
Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 14:00:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 14:00:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-04 14:00:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
 
Urząd Gminy Sorkwity informuje, iż odpady pochodzące z produkcji rolniczej (gospodarstw rolnych) takie jak: folie rolnicze, siatki, sznurki mogą być odbierane, za odpłatnością i po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu oraz uzgodnieniu przez następujące firmy:
 
EKO-PRIMA
ul. Leśna 6
12-200 Pisz
tel. 519-785-926
 
PPHU IWA Janusz Iwaniów
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn
tel. 602-181-841
 
 
Przygotowana do odbioru folia musi być posortowana wg rodzajów, czysta, złożona lub zwinięta, pozbawiona siatek i sznurków.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
 • tablice ogłoszeń w sołectwach
 • strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-21 14:02:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-21 14:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21 14:02:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 4 lipca 2019 r.
dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić PRZED posesję do godziny 06:30 w dniu odbioru lub przy wjeździe na posesje w widocznym miejscu – w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.
Każdy mieszkaniec powinien dostosować wielkość pojemnika do ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Worki w określonym kolorze odpowiadające frakcjom (np. papier, szkło, tworzywa sztuczne) zawierające odpady komunalne powinny być zawiązane. Jeśli na worku znajdzie się naklejka czerwona z napisem „BRAK SEGREGANCJI”, bądź żółta „POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ” odpady nie zostaną odebrane! Trzeba ponownie przesegregować poprawnie odpady znajdujące się worku, które zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych.
 
W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym niezwłocznie powiadomić tut. urząd dzwoniąc pod nr telefonu 89 742 85 33, w celu podjęcia stosownej interwencji.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-04 07:57:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-04 07:57:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 07:57:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 14 maja 2019 r.
dotyczące kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 28 zł od osoby miesięcznie, 2 osoby - 43,00, 3-5 osób - 79,00 zł, 6 i więcej osób - 97,00 zł.
 
W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i realizować zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, iż będą segregować odpady, a tego nie robią, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 
Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-15 10:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-15 10:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 10:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Sorkwity wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Mikołajki Oddział Mrągowo Nr 54 9350 0001 0216 5293 5002 0108
W tytule: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz IMIĘ I NAZWISKO (osoby, na którą została złożona deklaracja).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Połomka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-20 17:37:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-20 17:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20 17:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1684 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »