ˆ

Otwarte konkursy ofert

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:34:26 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 Kazimierz Piaścik
« powrót do poprzedniej strony