ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-18 15:54:26 przez Kazimierz Piaścik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Warpunach ul. Młynowa 5
 
W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Sorkwity, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD ;
 3. Tworzywa sztuczne i metale tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi;
 4. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) -
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń
 6. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( chemikalia, farby, opony) – dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe - zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta
Uwaga:
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli osoby, podmioty, które złożyły deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty mogą dostarczać tylko następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałych, odpady z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, odpady ze szkła, opakowań ze szkła, odpady zielone, popioły z palenisk domowych.
Dla wskazanej grupy podmiotów pozostałe wytworzone przez nich frakcje odpadów powinny być zagospodarowywane poprzez zawarcie indywidualnych umów cywilno­prawnych z firmą wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w sobotę od 7.00-13.00. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK.
 
« powrót do poprzedniej strony