ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opłata miejscowa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasady poboru i rozliczania opłaty miejscowej.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-12 14:00:41 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A S A D Y
POBORU I ROLICZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ
 
1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.) opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056).
 
2. Inkasent jest zobowiązany:
1) prowadzić inkaso opłaty miejscowej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnymi uchwałami obowiązującymi w kolejnych latach podatkowych;
2) pobierać opłatę miejscową w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Sorkwity
na dany rok i przekazywać ją we właściwym terminie na rachunek bankowy Gminy lub do kasy Urzędu Gminy Sorkwity;
- wydawać pokwitowanie wpłacającemu za każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej na kwitariuszu K-103,
- pobrane kwoty opłaty miejscowej przekazywać regularnie na rachunek bankowy Gminy Sorkwity
w terminie zgodnym w obowiązującej uchwale na dany rok ( w 2022 r. do 10 –go każdego miesiąca) lub w kasie Urzędu Gminy Sorkwity, za miesiąc poprzedni. Wpłaty dokonane po terminie - organ podatkowy nalicza odsetki ustawowe.
2) prowadzić ewidencję osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz okres pobytu osoby przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
3. W uchwale dotyczącej opłaty miejscowej inkasent winien zaopatrywać się, na każdy kolejny rok podatkowy, we własnym zakresie:
  • poprzez wydrukowanie jej ze strony internetowej: bip.gminasorkwity.pl
  • pobranie w Sekretariacie pok. nr 1 w Urzędzie Gminy Sorkwity.
  • można też zasięgnąć informacji na temat zmian na kolejny rok, telefonicznie-(89)742-81-88.
4. Druki ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe K-103) podlegają zwrotowi po ich zakończeniu i wymianie na nowe:
  1. Pierwszą stronę białą (oryginał) otrzymuje osoba, od której pobraliśmy opłatę miejscową.
  2. Druga i trzecia strona pozostaje w kwitariuszu i po jego zakończeniu zwrócone do Urzędu Gminy.
  3. Na kwitariusz K-103 nie należy pobierać innych opłat oprócz opłaty miejscowej.
WZÓR WYPEŁNIENIA KWITARIUSZA Np:
 
 
Nie należy kwitariusza K-103 powierzać osobom trzecim bez porozumienia z pracownikiem Urzędu Gminy Sorkwity wydającym w/w druki.
 
5. Inkasent zobowiązany jest prowadzić kwitariusz przychodowy K-103 (druki ścisłego zarachowania), w które należy zaopatrzyć się w Sekretariacie pok. Nr 1 w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz przestrzegać ochrony danych osobowych.
 
6. Odpowiedzialność za zobowiązanie wynikające z pkt 5 ponosi tylko i wyłącznie inkasent nie zaś osoby trzecie.
 
UWAGA!
W PRZYPADKU ZAGUBIENIA KWITARIUSZA K-103 INKASENT JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO ZGŁOSZENIA SIĘ
W URZĘDZIE GMINY SORKWITY W CELU WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI ZAGINIĘCIA I PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH KROKÓW ADMINISTRACYJNYCH.
W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, GDY ZACHODZI PODEJRZENIE PRZESTĘPSTWA GMINA JEST ZOBOWIĄZANA ZAWIADOMIĆ POLICJĘ!!!
 
Powyższe zasady nie wyczerpują wszystkich aspektów w sprawie poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Z uwagi na konieczność ciągłej aktualizacji „zasad” należy śledzić ewentualne zmiany na stronie internetowej lub zasięgać informacji o zmianach w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Podstawa prawna:
1) Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29.12.2014 r.
2) Uchwała NR XXXIV/245/2021
3) Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008 r.
4) art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 z późn. zm.)
5) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Jerońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jerońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-12 13:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-12 14:00:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 08:08:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony