ˆ

Raport o stanie gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-08 12:54:18 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sorkwity odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 1400 w pok. 9 Urzędu Gminy Sorkwity.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony