ˆ

Konsultacje społeczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Maradzki Chojniak.

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-03 16:34:11 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Maradzki Chojniak.
 
Wójt Gminy Sorkwity
działając na podstawie Uchwały Nr 17/11/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2014 r. poz.3820) oraz Zarządzenia Nr 93/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości:
Maradzki Chojniak jako część wsi Maradki na Maradzki Chojniak rodzaj miejscowości – wieś;
o g ł a s z a
konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Maradzki Chojniak.
 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców w/w miejscowości w sprawie zmiany urzędowego rodzaju tej miejscowości ustalonych jako „część innej wsi” na rodzaj miejscowości – „wieś”. Niniejsza zmiana nie wpłynie na zmianę numerów porządkowych nieruchomości.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do pełnoletnich mieszkańców miejscowości.
 3. Termin konsultacji ustala się od 3 stycznia 2022 r. do 17 stycznia 2022 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie wyrażania swojej opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:
  - w wersji papierowej w terminie przewidzianym do przeprowadzenia konsultacji, w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (o ważności głosu decyduje data wpływu do Urzędu).
  - w wersji papierowej w terminach przewidzianych do przeprowadzenia konsultacji u Sołtysa Sołectwa Maradki.
  - w wersji elektronicznej w formie skanu lub fotografii w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji na adres e-mail: ,
Wzór formularza na którym można składać deklaracje, opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sorkwity, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz u Sołtysa Sołectwa.
Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania.
 1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
 • na stronie BIP Gminy Sorkwity – w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity: https://www.gminasorkwity.pl
 • w Urzędzie Gminy Sorkwity– pok. Nr 12 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 • Formularze ankiety są dostępne dodatkowo u Sołtysa Sołectwa Maradki.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Sorkwity, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych Sołectwa Maradki.
Wójt Gminy Sorkwity
/-/ Józef Maciejewski

 
Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowość Maradzki Chojniak ustalonych jako część wsi Maradki na Maradzki Chojniak - rodzaj miejscowości: wieś.
Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowość Maradzki Chojniak ustalono jako część wsi Maradki. Jest to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości, gdyż Maradzki Chojniak to miejscowość samoistna, odpowiadająca definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowi bowiem jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi funkcjami usługowymi lub turystycznymi, nieposiadającymi praw miejskich lub statusu miasta.
Maradzki Chojniak to miejscowość z nadaną odrębną numeracją adresową.
Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obowiązujących aktów prawnych i obecnego charakteru tej miejscowości. Niniejsza zmiana nie wpłynie na zmianę numerów porządkowych nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Skorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-03 16:33:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-03 16:34:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 09:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony