ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-03 14:41:06 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021
 
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm). Współpraca opiera się m. in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w/w ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2020 r.
Dnia 9 lutego 2021 r. Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójt Gminy Sorkwity ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2021 w zakresie:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr 19/2021 z dnia 15 marca 2021 r. ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Sorkwity w roku 2021 w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny w kwocie 38 700,00 zł na podstawie umowy nr 1/2021 z dnia 22.04.2021 r.;
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,MARCINKOWO” w kwocie 1 300,00 zł na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 12.05.2021 r.
Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 22.04.2021 r. do 31.12.2021 r. Cele zamierzone przez Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
  1. promocję Gminy Sorkwity;
  2. ograniczenie zachowań nieakceptowalnych (alkoholizm, narkomania, przestępczość);
  3. rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu;
  4. kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności;
  5. prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko - Mazurskiego ZNP w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1;
  6. możliwość wyłonienia talentów.
  7. podniesienie lokaty w tabeli.
  8. promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym tzw. „mowie nienawiści”.
Kwota przyznanej dotacji Klubowi Sportowemu LZS „Fala” Warpuny została wykorzystana w całości.
 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,MARCINKOWO” otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży ”. Termin wykonywania zadania obejmował okres od 12.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
Cele zamierzone przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo” nie zostały w pełni osiągnięte z powodu wprowadzonych ograniczeń w związku z występowaniem pandemii COVID-19.
Zakładały one:
1. promowanie sportu i aktywności fizycznej na terenie Gminy Sorkwity wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. integracja mieszkańców gminy oraz społeczności uczniowskiej;
3. wskazywanie dobrych wzorców postępowania dzięki zdrowej rywalizacji;
4. dążenie do obniżania zachorowalności dzieci na choroby cywilizacyjne jak i przeziębienia, dzięki hartowaniu i budowanie naturalnej odporności poprzez czynne uprawianie aktywności sportowej;
5. rozpoznawanie Gminy Sorkwity na terenie kraju.
W wyniku pandemii COVID – 19 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MARCINKOWO” nie był w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć dlatego też zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 250,00 zł na rachunek bankowy wskazany w umowie.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
Sporządziła: Anita Różycka
Sorkwity: dnia 26.04.2022 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Różycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-03 14:41:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-03 14:41:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 14:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony