ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi.

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-13 16:53:48 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie Wójta Gminy Sorkwity z realizacji
Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022
 
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.). Współpraca opiera się m. in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w/w ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 listopada 2021 r.
Dnia 9 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójt Gminy Sorkwity ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022 w zakresie:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity Nr 29/2022 z dnia 16 marca 2022 r. ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Sorkwity w roku 2022 w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny w kwocie 33 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.;
2. Klub Sportowy „START KOZŁOWO” w kwocie 17 000,00 zł na podstawie umowy nr 2/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 21.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Cele zamierzone przez Klub Sportowy LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Sorkwity. Zakładały one:
  1. ograniczenie zachowań nieakceptowalnych (alkoholizm, narkomania, przestępczość), promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym (tzw. „mowie nienawiści”),
  2. rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności,
  3. prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko-Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1 i możliwość wyłonienia talentów,
  4. promocja Gminy Sorkwity.
W dniu 15.02.2023 r. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Sorkwity. Kwota przyznanej dotacji Klubowi Sportowemu LZS „Fala” Warpuny została wykorzystana w całości.
 
Klub Sportowy ,,START KOZŁOWO otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Termin wykonywania zadania obejmował okres od 21.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Cele zamierzone przez Klub Sportowy „START KOZŁOWO” zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo
w zorganizowanych imprezach dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Sorkwity. Zakładały one:
  1. ograniczenie zachowań nieakceptowalnych (alkoholizm, narkomania, przestępczość),
  2. rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu i kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności,
  3. prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko-Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „B” Gr. 1 i możliwość wyłonienia talentów,
  4. promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym (tzw. „mowie nienawiści”) oraz promocja Gminy Sorkwity.
W dniu 15.02.2023 r. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Sorkwity. Kwota przyznanej dotacji Klubowi Sportowemu „START KOZŁOWO” została wykorzystana w całości.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
Sporządziła: Anita Różycka
Sorkwity: dnia 9.03.2023 r.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Różycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 16:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 16:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 16:53:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony