ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Informacja ogłoszona dnia 2009-03-04 07:33:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 lutego 2009r.

Nasz znak:
RBG 7625/1-1/2009
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 74 ust.1 i art 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Pana Stanisława Kordka zam. Notyst Wielki, 11-700 Mrągowo z dnia 10.02.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stary Gieląd, gm. Sorkwity przewidywanego do realizacji na działkach nr ew. 89/3, 82/3, 82/4 w obrębie Stary Gieląd, gm. Sorkwity.”
 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A , w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa pok. Nr 7.
 
Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity:
http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-04 07:33:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-04 07:33:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-21 11:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony