ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-29 12:11:48 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 sierpnia 2019 r.
Nasz znak: RBG.6220.6220.1.8.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2081 ze zm.)
 
Wójt Gminy Sorkwity
zawiadamia,
że dnia 27 sierpnia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych w ilości większej niż 10 m3/h, tj. otworów studziennych nr 1 do 7 (ok. 21 m3/h dla siedmiu studni pracujących wspólnie i ok. 3 m3/h dla studni pracującej pojedynczo) dla potrzeb gospodarstwa rolnego (hodowla bydła) na działkach o nr ew. 4/3, 4/8, 4/10, 57/11, 59/8 i 62/64 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mrągowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) decyzję uznaje się za doręczoną stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 
« powrót do poprzedniej strony