ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadamia o otrzymanych opiniach organów współdziałających o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-25 15:37:54 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 22.07.2022 r.
 
Nasz znak: RBG.6220.5.4.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy w z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 – dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm. – dalej: u.o.o.ś) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania o otrzymanych opiniach organów współdziałających o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej  wraz z przyłączami w miejscowości Maradki, gmina Sorkwity:
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 06.07.2022r., znak: WOOŚ.4220.387.2022.MG;
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie z dnia 11.07.2022r. (data wpływu: 14.07.2022r., znak: ZNS.9083.15.2022;
- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 14 lipca 2022r. (data wpływu: 20.07.2022r.) znak: BI.ZZŚ.3.4360.124.2022.AS;
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wobec czego strony postępowania mogą zapoznać się z całą dokumentacją oraz zgodnie z art. 10 k.p.a. wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami  i Gospodarki Komunalnej Środowiska pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek – piątek od 7.15 do 15.15.w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
                                                                                                         
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski  
                                                                                              
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Maradki, Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-25 15:37:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-25 15:37:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 15:37:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony