ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10.06.2013r.

Nasz znak:
RBG 6220.1.2013
Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) w związku art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Piotra Gryki ul. Słowiańska 26, 11-500 Giżycka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 budynków rekreacyjnych, rozbudowie istniejącego budynku hotelowego i likwidacji istniejących budynków rekreacyjnych na działce oznaczonej nr ew. 19/7 w obrębie Borowski Las , gmina Sorkwity.

Strony posterowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz informacją odnośnie planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (informacja w pok. nr 7) w godz. 7.15-15.00.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity: http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity
Wójt Gminy Sorkwity
( -) Józef Maciejewski


Otrzymują:
1. Pan Piotr Gryka - właściciel działki nr ew. 19/7 obręb Borowski Las,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie - właściciel działki nr ew. 19/11 obręb Borowski Las,
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo – właściciel działki nr ew. 3102/1, 3090/1, 3100/1, 3101/1 obręb Borowski Las,
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie -- właściciel działki nr ew. 300 obręb Jędrychowo
5. Pan Emil Nowak – właściciel działki nr ew. 23/1 obręb Borowski Las
6. Pani Fryda Nowak – właściciel działki nr ew. 23/1 obręb Borowski Las,
7. Pan Walter Nowak – właściciel działki nr ew. 23/1 obręb Borowski Las,
8. a/a SC/SC

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-12 18:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-12 18:55:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-12 20:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 2.08.2012r.

Nasz znak:
RBG 6220.3.2012.1


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Gospodarstwo Rolne Marek Domin Rozogi 30, 11-731 Sorkwity , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Fermy Trzody Chlewnej w Rozogach na terenie działki o numerze ewidencyjnym 133/6 obręb Rozogi, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.00.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity:http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.Otrzymują :

1.Inwestor – Gospodarstwo Rolne Marek Domin - właściciel działki nr 136/6, 133/4, 133/5, 133/8, 91, 111 obręb Rozogi,
2.Anna Domin - właściciel działki nr 136/6, 133/4, 133/5, 133/8, 91, 111 obręb Rozogi,
3.Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie – właściciel działki nr 136 i 123 obręb Rozogi;
4.Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – właściciel działki nr 132 i 131 obręb Rozogi ;
5.Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - właściciel działki nr 122 obręb Rozogi;
6.Mateusz Domin – właściciel działki nr 274/23 obręb Rybno;
7.Gmina Sorkwity - właściciel działki nr 135 obręb Rozogi;
8.a/a SC/SC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-08 07:55:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-08 07:55:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-08 09:55:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25.05.2012r.

Nasz znak:
RBG 6220.1.2012r.ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Tran-Żwir Jana Kitowicz Grajewo, ul. Suwalska 6a 11-500 Giżycko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Kozarek Mały ” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 156/16, 156/17, 156/18, 156/19 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.00.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity:http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
a/a
SC/SC

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-30 12:58:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-30 12:58:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-30 14:58:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji