ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 maja 2017 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.7.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 353 z pózn. zm) zawiadamia, że dnia 23 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym, z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski
 
 
A/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-30 15:08:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-30 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-30 15:08:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 kwietnia 2017r.
Nasz znak: RBG.6220.1.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
zawiadamia
strony postępowania, że dnia 26 kwietnia 2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno.
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul.  Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                              (-) Józef Maciejewski
                                                                                             
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości  Rozogi, Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-03 05:54:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-17 10:28:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17 10:28:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 września 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.2.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia, że na wniosek Inwestora Gminy Sorkwity w imieniu i na rzecz, której działa pełnomocnik Pan Adam Wardęcki Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., dnia 08 września 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłoczonego w miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 08 września znak: RBG.6220.3.3.2016 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz pismem z dnia 08 września 2016 r. znak: RBG.6220.3.4.2016 wystąpiono o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-13 13:45:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-13 13:45:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-13 13:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 maja 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.40.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. uznał o dopuszczeniu Towarzystwa na Rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-31 12:31:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-31 12:31:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-31 12:31:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 31 maja 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.42.2015

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia, że pismem z dnia 30 maja 2016 r. znak:RBG.6220.1.41.2015 przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sorkwity z dnia 9 maja 2016 r. znak:RBG.6220.1.36.2015 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, złożone przez Pana Janusza Błaszczak reprezentowanego przez pełnomocnika adw. Jana Franciszka Gajewskiego z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy adwokacka spółka jawna.
W związku z powyższym informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią odwołania i dokumentacją ww. sprawy w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-31 12:29:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-31 12:31:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-31 12:31:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 09 maja 2016 r.
Nasz znak:RBG.6220.1.37.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E

 
Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
że dnia 09 maja 2016 r. została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego „na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity”, którego Inwestorem jest Pan Janusz Błaszczak reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jana Franciszka Gajewskiego z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy adwokacka spółka jawna.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie), w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, 11-731 Sorkwity (informacja pok. 7), w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek – piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 30 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone:
- na stronie BIP Urzędu Gminy Sorkwity
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 12:07:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 12:07:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 07:53:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20 kwietnia 2016 r.
Nasz znak:RBG.6220.1.8.2016
 
OBWIESZCZENIE

 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że przed wydaniem ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity na działce nr ew. 137/32 obręb Rozogi, istnieje możliwość zapoznania się z aktami ww. sprawy.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Sorkwity: http://bip.gminasorkwity.pl/ oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Sorkwitach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozogi.    
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 12:14:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 12:14:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21 14:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20 kwietnia 2016 r.
Nasz znak:RBG.6220.1.35.2015
 
OBWIESZCZENIE

 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że przed wydaniem ostatecznej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie istnieje możliwość zapoznania się z aktami ww. sprawy.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Sorkwity: http://bip.gminasorkwity.pl/ oraz przez wywieszenia na tablicach ogłoszeń: UM w Sorkwitach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo.    

 
Wój Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 12:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 12:09:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-21 14:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 kwietnia 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.33.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia, że postanowieniem z dnia 01 kwietnia 2016 r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zgonie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-13 09:31:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-13 09:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-13 11:32:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11 kwietnia 2016 r.
 
U W A G A   M I E S Z K A Ń C Y !!!
U R Z Ą D  G M I N Y  S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Sorkwity odbędzie się w dniach 5 - 6 maja 2016r. (czwartek, piątek). Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sorkwity osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 742 85 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2016 r.
Odbiory będą odbywać się w podanych wyżej dniach od godziny 7.00. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.
 
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-12 09:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-12 09:38:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-12 11:38:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji