ˆ

Sesje Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Sorkwity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-23 12:23:01 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.03.2023 r.
Nasz znak:
RG-0002.49.2023                                                                                 
 
 
 
 ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40)  zwołuje XLIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 r.
 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.   zmiany uchwały nr XLVI/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2023-2032.
 2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r., uchwalonego uchwałą nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
 3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Mrągowskiego.
 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4.  Sprawy różne.
 5.  Zamknięcie sesji.                                                                                                                           
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
« powrót do poprzedniej strony