ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10.12.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.21.2020.11                                                  
                                                                
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się online pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/ z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Sorkwity za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2021-2032.
  4. uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2021 r.
  5. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności
  6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
  8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
  9.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Surmówka.
  10.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Surmówka.
  11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki.
  12. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
  13. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Jędrychowo.
  14. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
  15. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
    6.  Interpelacje i wnioski radnych.
    7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
    8.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
    9. Sprawy różne.
   10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-16 14:39:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-16 14:39:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-22 15:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.11.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.20.2020.10                                                  
                                                                                                            
                                        
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się on line pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/ z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  3. opłaty miejscowej.
  4. określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  5. zmiany uchwały Nr XVII/120/2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Kozłowo, gmina Sorkwity.
  6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
   5.  Interpelacje i wnioski radnych.
   6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   7.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   8. Sprawy różne.
   9. Zamknięcie sesji.
                                                                                        
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 11:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 11:28:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 11:28:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.10.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.19.2020.9                                                   
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
    Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XXII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 29 październik 2020 r. (czwartek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się online pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  3. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gizewo stanowiącej własność  osób fizycznych.
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
  5. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
   7.  Interpelacje i wnioski radnych.
   8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   9.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 10:47:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 10:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 10:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.09.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.18.2020.8                                                     
                                                                                                                               
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XXI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 września 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Informacja Dyrektora GOK Sorkwity na temat działalności w I półroczu 2020 r.
 5. Informacja Kierownika GOPS Sorkwity na temat działalności w I półroczu 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mrągowskiemu na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, zakupu karetki transportowej przez Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o.
   7.  Interpelacje i wnioski radnych.
   8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   9.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 08:51:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 08:52:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 08:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11.08.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.17.2020.7                                                     
 
                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętych działaniach Komisji w I półroczu 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo.
  6. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zyndaki stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  7. wyrażenia zgody n zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Sorkwity a Gmina Biskupiec oraz Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym, EDUKATOR w Łomży w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyzwania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach.
   6.  Interpelacje i wnioski radnych.
   7.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   8.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   9.  Sprawy różne.
   10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 10:10:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 10:10:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17 10:10:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.07.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.16.2020.6                                                            
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 24 lipca 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym  porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sorkwity.
  3. zmiany uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019 r. zmienioną uchwała nr XVII/122/2020 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 maja 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno.
  5. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sorkwity oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
   5. Interpelacje i wnioski radnych.
   6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   7.Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   8. Sprawy różne.
   9. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                   
Przewodnicząca Rady Gminy
 (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-15 10:23:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-15 10:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-15 10:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.06.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.15.2020.5                                                                                                        
                                                                       
     
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII  sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019 przedstawionego przez Wójta Gminy.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019r.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.
  2. sprawozdania finansowego za 2019r.
  3. Opinii komisji rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity za 2019r z tytułu wykonania budżetu.
  4. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2019r.
  5. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisje Rewizyjna Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2019r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019r.
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
  5. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą   Nr XIV/99/2019 z dnia   20 grudnia 2019r.
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  7. zmiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Mrągowo.
  8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z określeniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  10. zmiany uchwały Nr XL/290.2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach” lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Podstawowych, mających swoja siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
  11. określenia średniej ceny jednostek paliwa Gminie Sorkwity na rok szkolny 2020/2021.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7.Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
8. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                   
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-19 14:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-19 14:02:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 14:02:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05.05.2020r.
Nasz znak:
RG-0002.14.2020.4
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XVII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 14 maja 2020r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  4. zmiany uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  5. zmiany uchwały nr IX/65/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno.
  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  8. Przyjęcia do realizacji projektu: Rodzina Razem!, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00-Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03- Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
  9. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-08 10:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-08 10:42:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08 10:42:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji