ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10.12.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.21.2020.11                                                  
                                                                
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się online pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/ z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Sorkwity za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2021-2032.
  4. uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2021 r.
  5. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności
  6. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki.
  7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
  8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
  9.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Surmówka.
  10.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Surmówka.
  11. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Maradki.
  12. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
  13. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Jędrychowo.
  14. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
  15. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
    6.  Interpelacje i wnioski radnych.
    7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
    8.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
    9. Sprawy różne.
   10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-16 14:39:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-16 14:39:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-22 15:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.11.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.20.2020.10                                                  
                                                                                                            
                                        
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się on line pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/ z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  3. opłaty miejscowej.
  4. określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  5. zmiany uchwały Nr XVII/120/2020 z dnia 14 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Kozłowo, gmina Sorkwity.
  6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
   5.  Interpelacje i wnioski radnych.
   6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   7.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   8. Sprawy różne.
   9. Zamknięcie sesji.
                                                                                        
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 11:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 11:28:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 11:28:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 20.10.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.19.2020.9                                                   
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
    Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XXII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 29 październik 2020 r. (czwartek) na godzinę 9ºº. Sesja odbędzie się online pod adresem https://gminasorkwity.sesja.pl/  z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  3. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gizewo stanowiącej własność  osób fizycznych.
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
  5. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
   7.  Interpelacje i wnioski radnych.
   8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   9.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 10:47:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 10:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 10:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji