ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.09.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.18.2020.8                                                     
                                                                                                                               
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XXI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 września 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Informacja Dyrektora GOK Sorkwity na temat działalności w I półroczu 2020 r.
 5. Informacja Kierownika GOPS Sorkwity na temat działalności w I półroczu 2020 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mrągowskiemu na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, zakupu karetki transportowej przez Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o.
   7.  Interpelacje i wnioski radnych.
   8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   9.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 08:51:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 08:52:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 08:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11.08.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.17.2020.7                                                     
 
                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  zwołuje XX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętych działaniach Komisji w I półroczu 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Choszczewo.
  6. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zyndaki stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  7. wyrażenia zgody n zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Sorkwity a Gmina Biskupiec oraz Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym, EDUKATOR w Łomży w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyzwania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach.
   6.  Interpelacje i wnioski radnych.
   7.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   8.  Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   9.  Sprawy różne.
   10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 10:10:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 10:10:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17 10:10:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.07.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.16.2020.6                                                            
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XIX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 24 lipca 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym  porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą  nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sorkwity.
  3. zmiany uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019 r. zmienioną uchwała nr XVII/122/2020 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 maja 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno.
  5. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sorkwity oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
   5. Interpelacje i wnioski radnych.
   6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
   7.Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
   8. Sprawy różne.
   9. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                   
Przewodnicząca Rady Gminy
 (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-15 10:23:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-15 10:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-15 10:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.06.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.15.2020.5                                                                                                        
                                                                       
     
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII  sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019 przedstawionego przez Wójta Gminy.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019r.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.
  2. sprawozdania finansowego za 2019r.
  3. Opinii komisji rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity za 2019r z tytułu wykonania budżetu.
  4. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2019r.
  5. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisje Rewizyjna Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2019r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019r.
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
  5. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą   Nr XIV/99/2019 z dnia   20 grudnia 2019r.
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  7. zmiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Mrągowo.
  8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sorkwity oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z określeniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  10. zmiany uchwały Nr XL/290.2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach” lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Podstawowych, mających swoja siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
  11. określenia średniej ceny jednostek paliwa Gminie Sorkwity na rok szkolny 2020/2021.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7.Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
8. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                   
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-19 14:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-19 14:02:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 14:02:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05.05.2020r.
Nasz znak:
RG-0002.14.2020.4
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuje XVII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 14 maja 2020r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  4. zmiany uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  5. zmiany uchwały nr IX/65/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno.
  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  8. Przyjęcia do realizacji projektu: Rodzina Razem!, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00-Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03- Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
  9. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-08 10:42:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-08 10:42:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08 10:42:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XVI sesja Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.02.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.13.2020.2
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje XVI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 luty 2020 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Sorkwity za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Stary Gieląd.
  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2020r.”
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 08:19:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 08:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:30:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
944 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.01.2020 r.
Nasz znak:
RG-0002.13.2020.1                                                                                                            
 
Mieszkańcy
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje XV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 31 stycznia 2020r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2020-2032 uchwalonej uchwałą  Nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/99/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
  3. ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na rok 2020.
  4. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sorkwity na 2020 r.
  5. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2020 r.
  6. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Sorkwity na 2020 r.
  7. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity na 2020r.
  8. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sorkwity na 2020 r.
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  10. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 r.
  11. utworzenia na terenie gminy Sorkwity ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR +.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 13:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 13:09:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:09:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 04.12.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.11                                                                                                             
                                     
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
             Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 20 grudnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  3. uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na rok 2020.
  4. wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                               
 
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                   (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-06 16:12:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-06 16:12:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:21:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.11.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.10                                                                                                             
                                                                      
     
                                                                                              
 
ZAPROSZENIE
 
 
             Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 29 listopada 2019r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2023 uchwalonej uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. opłaty miejscowej.
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  6. zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18.03.2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30.03.2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27.06.2017 r. oraz uchwałą XXXII/206/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.09.2017 r.
  7. zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1.03.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.10.2015 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18.03.2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30.03.2017 r., oraz zmienionej uchwałą  Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27.06.2017 r.
  8. uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2020.
  9. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 11:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 11:41:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XII sesję rady gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.10.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.9                                                                                                             
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 października 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Prezentacja i informacje dotyczące działalności Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu.
 3. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI  sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 26 września 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  3. zmiany Statutu Gminy Sorkwity.
  4. przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020.
  5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  6. przyjęcia programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-16 16:47:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-16 16:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16 16:47:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji