ˆ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w obrębie Borowski Las.

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-23 13:02:18 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 23 czerwca 2022 r.
Znak: RBG.6722.4.1.2021.2022                                                          
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SORKWITY
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1., art. 46 pkt 1., art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sorkwity uchwały nr XXXI/229/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w obrębie Borowski Las, gmina Sorkwity oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego.
 
Wnioski do projektu zmiany w/w planu oraz do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, to jest do dnia 15 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (i wnioski) wniesione  w formie elektronicznej na adres: :
  1. opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.
    o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797),
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 60 z późn. zm.).
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
    17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 60 z późn. zm.).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 13:02:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 13:02:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 13:02:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony