ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A S I Ę

że na wniosek Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, w imieniu i na rzecz której działa Pana Andrzej Gałązka, zam. Jędrychowo 16 prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie:

WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE POMOSTU PUBLICZNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO NA JEZIORZE LAMPASZ (DZIAŁKA O NR EW. 300 OBRĘB JĘDRYCHOWO) NA WYSOKOŚCI DZIAŁKI O NR EW. 156 W OBRĘBIE JĘDRYCHOWO, GMINA SORKWITY

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.


Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Jędrychowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-26 13:45:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-26 13:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-26 15:45:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Z A W I A D A M I A S I Ę

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu antenowego z odciągami wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 281/61 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity

w dniu 18 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sorkwity: 23 kwietnia 2014 r.) wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo - postanowienie znak: S5.4160.35.2014

w dniu 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sorkwity: 25 kwietnia 2014 r.) wydane zostało przez Starostę Mrągowskiego ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo – postanowienie Nr GK.6622.61.2014

w dniu 15 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sorkwity: 24 kwietnia 2014 r.) wydane zostało przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn – postanowienie znak: MUW.DM.0702.90.2014

W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowień. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-05 17:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-05 17:51:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-05 19:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19 lipca 2013 r.
Znak: RBG.6733.4.4.2013


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SORKWITY ZAWIADAMIA

że dnia 19 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 4/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
BUDOWIE MASZTU ANTENOWEGO Z ODCIĄGAMI SŁUŻĄCEGO DO PRZESYŁANIA INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 59, 60, 61 W OBRĘBIE SZYMANOWO, GMINA SORKWITY.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
Wójt Gminy Sorkwity
(-)Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Szymanowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-25 11:03:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-25 11:03:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-25 13:03:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19 lipca 2013 r.
Znak: RBG.6733.2.14.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SORKWITY ZAWIADAMIA

że dnia 19 lipca 2013 r. została wydana decyzja nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ BUDOWIE, PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA DZIAŁCE O NR EW. 432/65, 432/66, 432/77, 432/60, 432/6, 432/13, 432/12, 432/11, 432/75, 432/76, 432/80, 432/81, 432/18, 432/39, 432/79, 432/63, 432/59, 432/58, 432/8, 432/9, 432/10, 432/14, 432/51, 432/52, 432/16, 432/85, 432/84, 432/50, 432/83, 432/72 W OBRĘBIE PROBARK, GMINA MRĄGOWO.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Nikutowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-24 12:16:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-24 12:16:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-24 14:16:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10 lipca 2013 r.

Znak: RBG.6733.3.5.2013
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m  s t r o n y  p o s t ę p o w a n i a

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci energetycznej nN poprzez budowę linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 148/10, 148/8 w obrębie Nibork oraz działce o nr ew. 191/5, 191/4 w obrębie Jełmuń, gmina Sorkwity:

- w dniu 28 czerwca 2013 (data wpływu do UG Sorkwity: 1 lipca 2013 r.) wydane zostało przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Mrągowie ul. Widok 7, 11-700 Mrągowo
- postanowienie znak: MUW.DM.0702-24/13

W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Nibork
- tablica ogłoszeń miejscowości Jełmuń
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-11 09:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-11 09:11:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-11 11:11:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 1 lipca 2013 r.


Znak: RBG.6733.2.12.2013
O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m   s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie, przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce o nr ew. 432/65, 432/66, 432/77, 432/60, 432/6, 432/13, 432/12, 432/11,  432/75, 432/76, 432/80, 432/81, 432/18, 432/39, 432/79, 432/63, 432/59, 432/58, 432/8, 432/9, 432/10, 432/14, 432/51, 432/52, 432/16, 432/85, 432/84, 432/50, 432/83, 432/72
w obrębie Probark, gmina Mrągowo


- w dniu 17 czerwca 2013 (data wpływu do UG Sorkwity: 19 czerwca 2013 r.) wydane zostało przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - postanowienie znak: ZS-2120-53/13.
   
    W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia.
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Nikutowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-01 21:02:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-01 21:02:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-01 23:04:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                  Sorkwity, dnia 24 czerwca 2013 r.

 Znak: RBG.6733.4.2.2013  

                

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Z A W I A D A M I A   S I Ę 

że na wniosek Pana Marcina Sebastiana Ziółek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATCOM M.S. Marcin Sebastian Ziółek z siedzibą przy ul. Fryderyka Leyka 45/14, 12-100 Szczytno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 BUDOWIE MASZTU ANTENOWEGO Z ODCIĄGAMI SŁUŻĄCEGO DO PRZESYŁANIA INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 59, 60, 61 W OBRĘBIE SZYMANOWO, GMINA SORKWITY.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie  internetowej.

  Wójt Gminy Sorkwity
  (-) Józef Maciejewski

 

 

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity

- tablica ogłoszeń miejscowości Szymanowo

- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-24 15:16:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-24 15:16:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-24 17:16:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17 czerwca 2013 r.
Znak: RBG.6733.3.2.2013
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Z A W I A D A M I A S I Ę

że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, l0-950 Olsztyn, w imieniu i na rzecz której działa Pan Dariusz Meus, reprezentujący firmę Elektryk MEUS- Dariusz Meus z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10, 11-100 Lidzbark Warmiński zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

ROZBUDOWIE SIECI ENERGETYCZNEJ nN POPRZEZ BUDOWĘ LINII KABLOWEJ nN 0,4kV WRAZ ZE ZŁĄCZEM KABLOWO – POMIAROWYM NA DZIAŁCE O NR EW. 148/10, 148/8 W OBRĘBIE NIBORK ORAZ 191/5, 191/4 W OBRĘBIE JEŁMUŃ, GM. SORKWITY.


W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej.


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Nibork
- tablica ogłoszeń miejscowości Jełmuń
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-18 11:53:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-18 11:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-18 13:53:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11 czerwca 2013 r.
Znak: RBG.6733.2.10.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W nawiązaniu do art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie, przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce o nr ew. 432/65, 432/66, 432/77, 432/60, 432/6, 432/13, 432/12, 432/11, 432/75, 432/76, 432/80, 432/81, 432/18, 432/39, 432/79, 432/63, 432/59, 432/58, 432/8, 432/9, 432/10, 432/14, 432/51, 432/52, 432/16, 432/85, 432/84, 432/50, 432/83, 432/72
w obrębie Probark, gmina Mrągowo
następujące osoby:

  • spadkobierców zmarłego właściciela działki oznaczonej nr ew. 432/12 obręb Probark, gm. Mrągowo

  • spadkobierców zmarłego właściciela działki oznaczonej nr ew. 432/18 obręb Probark, gm. Mrągowo

  • lub osoby sprawującej faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem, z projektem decyzji oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w dniach od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu informacji na stronie internetowej.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń
Urzędu Gminy Mrągowo
- tablica ogłoszeń w miejscowości
Nikutowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity
http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-17 09:28:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-17 09:28:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-17 11:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: RBG.6733.1.5.2013                                                                                                                    Sorkwity, dnia 8 kwietnia 2013 r.
                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

W Ó J T  G M I N Y   S O R K W I T Y
Z A W I A D A M I A
 
że dnia 8 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁCE O NR EW. 5, 8/3, 8/4, 8/11, 8/12, 24/3, 26/2, 63/4, 80, 81/4, 86/2, 87/2 W OBRĘBIE MŁYNOWO, GMINA MRĄGOWO

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                                                                                                                (-) Józef Maciejewski

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Młynowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-11 14:15:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin UG Sorkwity
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-11 14:25:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Admin UG Sorkwity
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-11 16:25:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji