ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydanej przez Wójta Gminy Sorkwity o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-29 16:59:05 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 22 listopada 2022 r.
Znak: RBG.6733.9.14.2022
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 22 listopada 2022 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami kanalizacyjnymi na działce o nr ew. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/2, 2/4, 2/6, 2/10, 2/13, 2/14, 3/2, 3/3, 3/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 6, 7/4, 8/1, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 34/2, 34/3, 34/4, 36/1, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41/2, 41/5, 41/7, 41/9, 41/10, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 42, 43, 44, 75/5, 77/1, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 123/1, 142/3, 168/3, 172, 173/1, 174/1, 175/9, 175/10, 180, 181, 184/1, 184/3, 184/4, 188/2, 188/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201/1, 201/3, 201/4, 202, 217, 216/1, 218/1, 226/3, 246/3, 247/6, 248/1, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 290, 295, 297, 298, 299, 301/1, 302, 310/1, 311/1, 314/2, 316/3, 316/5, 316/8, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20, 317/1, 318, 319/1, 319/2, 320, 321/2, 321/4, 321/6, 321/7, 321/8, 322, 323, 331/1, 335, 336, 337, 338, 339/1, 341 w obrębie Maradki oraz na działce o nr ew. 75/5, 75/6, 75/7, 75/9, 75/12, 75/13, 76, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/13, 78/15, 78/19, 78/20, 78/21, 79 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony