ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wilkach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
 
Wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków jak również wszelkie przypadki pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Sorkwity pod nr telefonu:
89 742 81 70, 89 742 85 33
 
 
Wilki objęte są ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia.
 
Szkody wyrządzone przez wilki:
Za szkody wyrządzone przez wilki odpowiada Skarb Państwa. Na wniosek poszkodowanego wypłacane są odszkodowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Oględziny i szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonywane jest przez RDOŚ. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli szkoda wyrządzona przez wilki powstała od zachodu do wschodu słońca, a zwierzęta pozostawały bez bezpośredniej opieki.
Ważne jest, by powstałe szkody zgłaszane były również do lekarzy weterynarii, nadleśnictw, kół łowieckich oraz urzędu gminy, gdyż jednostki te również są zaangażowane w ochronę przyrody. Dodatkowo, obszar ich działania pozwala na szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dokonania wstępnych oględzin i zaobserwowania pozostawionych śladów.
Lekarz weterynarii może stwierdzić przyczyny zgonu poszkodowanego zwierzęcia, sporządzić opis stanu zwłok oraz określić inne cenne informacje ułatwiające prawidłowe rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie. Przedstawiciele koła łowieckiego i nadleśnictwa mogą przeszukać miejsce zdarzenia pod kątem występowania tropów drapieżników czy innych charakterystycznych śladów ich obecności, a także dokonać oględzin zwłok.
Nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin. Należy jednak zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia. Należy wykonać także dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów w obrębie miejsca zdarzenia (tropy, ślady przeciągania ofiary, kał), a także samo miejsce zdarzenia i stosowane zabezpieczenia (np. ogrodzenie). Poszkodowany powinien złożyć wniosek o odszkodowanie wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi we wniosku. Odszkodowanie obejmuje cenę rynkową zabitego zwierzęcia, koszty utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny, koszt wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia oraz koszty leczenia, na podstawie przedłożonych rachunków.
Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa-za-ktore-odpowiada-skarb-panstwa-bobr-wilk-zubr-oraz-rys.
Istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku, w celu wyeliminowania powodowanego zagrożenia – np. na umyślne płoszenie czy zabijanie. W zakresie umyślnego płoszenia zezwolenia wydawane są przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zaś w zakresie umyślnego zabijania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunków chronionych oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych jak na przykład ograniczenie poważnych szkód w mieniu, czy zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego.
Ponadto należy mieć na uwadze, że czynności płoszenia lub niepokojenia dotyczą przede wszystkim osobników wykazujących następujące zachowania: brak płochliwości, uporczywie powodujących szkody, agresywnych oraz stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, przebywających w odległości do 500 m od budynków mieszkalnych oraz miejsc wypasu i przebywania zwierząt gospodarskich.
Ponadto wskazuje się aby mieszkańcy podjęli działania:
 1. mające na celu zabezpieczenie pojemników na odpady spożywcze przed dostępem zwierząt w pobliżu lasu (szczelne pojemniki z pokrywami). Aby nie pozostawiali resztek żywności na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałków mięsa i wędlin.
 2. zapewnienia właściwej opieki nad domowymi zwierzętami, przestrzegania obowiązującego zakazu puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także o zakazie puszczania psów luzem w lesie. Trzymania w nocy psów i kotów w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach. Nie pozostawiali psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego swojego pożywienia psa lub kota. Ponadto spacery w lesie z psem powinny odbywać się poprzez prowadzenie go zawsze na smyczy.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-02 11:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-02 11:27:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-02 11:27:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o przeprowadzeniu krajowego ćwiczenia.

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu krajowego ćwiczenia
 
 
Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia mieszkańców,
 
iż w dniach 17-21 maja 2021r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX - 21.
Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie ćwiczenia w dniu 20 maja 2021r. od godz. 8.00 – 11.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu      ogłoszenia i odwołania alarmu.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
 
Przeprowadzenie treningów ma charakter ćwiczebny  i nie jest podyktowane rzeczywistym zagrożeniem!!!
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 13:21:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 13:21:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14 13:21:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

System Powiadamiania Ratunkowego 998

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.04.2021r.
 
Informacja
o przełączeniu numeru alarmowego 998
 
Na podstawie harmonogramu otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w województwie warmińsko-mazurskim prace przełączeniowe potrwają od dnia 10 maja do dnia 17 maja 2021r.
Od dnia 17 maja 2021 r. wszystkie wywołania kierowane na numer alarmowy 998 w województwie warmińsko-mazurskim będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR w Olsztynie, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania straży pożarnej na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował, odpowiednie do sytuacji, siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jerońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-14 19:21:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-14 19:21:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 14:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Zabawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 15:51:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 15:52:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17 15:52:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Warszawa, 11 marca 2020 roku
 
 
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
 
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Dyrektorze,
 
 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
 
Rodzicu,
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu,
 
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
 
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
 
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   
 
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
 
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
 
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 15:41:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 15:41:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 08:51:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Włączenie syren w dniu 2018.09.01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2018 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)".
 
 
inspektor ds. ostrzegania i alarmowania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tomasz Obałek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Obałek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Piaścik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-31 11:34:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-31 11:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-31 11:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Misisterstwo Rolnictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-22 16:42:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-22 16:45:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-22 16:45:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DYSTRYBUCJA PREPARATÓW JODOWYCH NA WYPADEK ZDARZEŃ RADIACYJNYCH W GMINIE SORKWITY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-07 16:41:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-07 16:43:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-07 16:43:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STOPNIE ALARMOWE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stopnie alarmowe
 
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy urzędu centralnego oraz wojewodowie, w drodze zarządzenia, mogą wprowadzić następujące stopnie alarmowe:
 
L.p.
Numer stopnia alarmowego
Oznaczenie stopnia alarmowego
 
1
Pierwszy stopień
alarmowy (ALFA)
Wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia.
 
2
Drugi stopień
alarmowy (BRAVO)
 
Wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
 
 
 
 
 
3
 
 
 
Trzeci stopień
alarmowy (CHARLIE)
 
Wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo RP lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP.
 
 
 
 
4
 
 
 
Czwarty stopień
alarmowy (DELTA)
 
Wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa RP lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.
 
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, wyżej wymienione organy mogą także wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:
 
L.p.
Numer stopnia alarmowego
Oznaczenie stopnia alarmowego
 
1
Pierwszy stopień
alarmowy CRP (ALFA-CRP)
 
Adekwatnie do stopnia ALFA
 
 
2
Drugi stopień
alarmowy CRP (BRAVO-CRP)
 
Adekwatnie do stopnia BRAVO
 
 
3
Trzeci stopień
alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)
 
Adekwatnie do stopnia CHARLIE
 
 
4
Czwarty stopień
alarmowy CRP (DELTA-CRP)
 
Adekwatnie do stopnia DELTA
 
Ponadto, powyższe zarządzenie określa zadania do realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych.
 
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego (stopień ALFA):
 
Na rzecz ochrony ludności:
1) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
2) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.
 
Na rzecz ochrony infrastruktury:
1) informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,
3) przeprowadzać kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
4) sprawdzać na zewnątrz i od zewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
5)sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
6)dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.
7)sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach II stopnia alarmowego (stopień BRAVO):
 
Na rzecz ochrony ludności:
1) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, ludzi oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych,
2) rozszerzyć akcję informacyjno–instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
 
Na rzecz ochrony infrastruktury:
1) ostrzec personel o możliwych formach ataku,
2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych,
3) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych,
4) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony,
5) wprowadzić kontrole wszystkich przesyłek pocztowych i kurierskich kierowanych do urzędu (instytucji),
6) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia,
7) dokonać przeglądu posiadanych zapasów materiałowych i sprzętu,
8) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do samochodu i jego uruchomieniem.
 
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach III stopnia alarmowego (stopień CHARLIE):
 
Na rzecz ochrony ludności:
1) wzmocnić ochronę organizowanych imprez masowych wg decyzji organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej lub odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia ewentualnemu atakowi,
2) wzmocnić ochronę organizowanych zgromadzeń publicznych lub znaleźć organizatora w celu odwołania planowanych zgromadzeń publicznych,
3) dokonać przeglądu dostępnej infrastruktury, zasobów i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego,
4) zweryfikować dane o obiektach wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludzi.
 
Na rzecz ochrony infrastruktury:
1) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek aktów terrorystycznych lub sabotażowych,
2) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu,
3) w uzasadnionych wypadkach wprowadzić ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów,
4) ograniczyć możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych,
5) wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych,
6) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór miejsc, które tego wymagają, do tej pory nie objętych nadzorem,
7) w placówkach dyplomatycznych i urzędach konsularnych poza granicami kraju wdrożyć dodatkowe procedury bezpieczeństwa wynikające z planów ochrony.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach IV stopnia alarmowego (stopień DELTA):
 
Na rzecz ochrony ludności:
1)wprowadzić w uzasadnionych przypadkach ograniczenia komunikacyjne w rejonach zagrożonych,
2) wprowadzić w uzasadnionych przypadkach zakaz przeprowadzania imprez masowych i zgromadzeń publicznych.
 
Na rzecz ochrony infrastruktury:
 1. przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz w uzasadnionych przypadkach ich relokację poza obszar obiektu,
 2. kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek,
 3. kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty w tym walizki, torebki i paczki,
 4. przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach,
 5. ograniczyć liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób nie zatrudnionych w instytucji,
 6. Przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organów w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.
 
Stopnie alarmowe CRP
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP):
 
Po wprowadzeniu I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:
 1. poinformować personel, w szczególności odpowiadający za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy,
 2. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
 3. sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
 4. dokonać przeglądu stosowanych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP,
 5. sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń,
 6. informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 
 
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP):
 
Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:
 1. zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji,
 2. wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osobom uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 3. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia szefa ABW lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
  a) monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
  c) w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępnie do infrastruktury teleinformatycznej.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP):
 
Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO- CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:
 1. dokonać przeglądu dostępnych przeglądów zapasowych pod względem możliwości ich wykorzystania w wypadku zaistnienia ataku,
 2. przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpienia potencjalnego ataku w tym m.in.:
  a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej,
  b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP):
 
Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE- CRP. Ponadto należy wykonywać w szczególności następujące zadania:
 1. uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania,
 2. stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-20 17:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-20 17:15:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22 16:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji