ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-02-10 12:18:49 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie
z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity”
w ramach umowy nr nr 00159/15/10052/OZ-LZ/D
 
 
Data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania: 31.10.2015 r.
Obszar objęty projektem: miejscowości na terenie gminy Sorkwity tj. Surmówka, Rozogi, Młynik, Burszewo, Choszczewo, Janiszewo, Maradki, Kozłowo.
 
Łączny koszt zadania: 8 230,72
Kwota dofinansowania: 6 996,12
Wkład własny mieszkańców: 1 234,60
 
Zadaniem objęto 8 obiektów w tym budynki mieszkalne i gospodarcze. Ilość metrów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 1092,38 m2. Masa odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 12,02 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego. Właścicieli nieruchomości zostali poinformowania o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Pozostałą kwotę za wykonanie usługi mieszkańcy pokryli z własnych środków.
 
 
Efekt ekologiczny zadania: unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości około 12,02 Mg.
 
Efekt rzeczowy zadania: likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
« powrót do poprzedniej strony