ˆ

GKRPA

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE „BEZPIECZNE WAKACJE” - SPRAWOZDANIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sorkwitach, pedagogiem szkolnym – Panią Pauliną Kociszewską oraz dzielnicowym Panem Marianem Deptuła zorganizowaliśmy spotkania profilaktyczne dotyczące bezpiecznych wakacji.

  • 17.06.2015 r. w Gimnazjum w Sorkwitach 90 uczniów i 5 wychowawców

  • 22.06.2015 r. w Gimnazjum w Warpunach z siedzibą w Zyndakach

Została przedstawiona prezentacja pt. „Bezpieczne wakacje bez alkoholu i dopalaczy”. Poruszone zostały w niej kwestie nt. negatywnego działania alkoholu na organizm ludzki oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać młodzież, która spożywa alkohol podczas wakacji nad wodą. Tematem przewodnim były również dopalacze, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia przede wszystkim młodych ludzi. Dzielnicowy opowiedział o skutkach zażywania dopalaczy, alkoholu i innych używek. Fachową wiedzę podparł ciekawymi przykładami. Aktywni uczestnicy otrzymali odblaski. Każdy otrzymał również ulotki profilaktyczne nt. przemocy, narkotyków oraz nietrzeźwych kierowców.

Celem spotkań było przede wszystkim profilaktyka uzależnień, uświadomienie o szkodliwości płynących ze spożywania alkoholu oraz zażywania dopalaczy oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, z którymi spotkają się młodzi ludzie podczas wakacji.

Wiedza nie zawsze jest czynnikiem chroniącym, jednak świadomość, iż sięga się po TRUCIZNĘ może uchronić nas przed najgorszym.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za dużą aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

 

 

Dorota Prill

Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki

Uzależnień i Spraw Społecznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-03 13:22:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-03 13:26:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20 09:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„STOP CYBERPRZEMOCY”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obecnie nowoczesne technologie opanowały świat. Z jednej strony są cennym źródłem ułatwiającym życie, z drugiej niosą ze sobą różne niebezpieczeństwa. Wielu z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Internetu. Na zagrożenia płynące z jego używania narażone są przede wszystkim dzieci i młodzież. Brak odpowiedniej wiedzy, świadomości oraz presja rówieśnicza sprawiają, iż mogą wpaść w wirtualną pułapkę.

Istotną rolę pełni więc wczesna profilaktyka, dlatego warto organizować spotkania na temat negatywnych zjawisk. Jedno z nich odbyło się 8 lutego 2014 roku w Borowskim Lesie. Warsztaty pt. „Stop cyberprzemocy” miały na celu m.in.: uświadomienie uczestnikom, iż cyberprzemoc jest groźnym zjawiskiem, ukształtowanie wśród uczestników właściwych postaw, rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia oraz zniwelowanie wszelkiego rodzaju napięć poprzez zastosowanie elementów relaksacji.

Dzieci aktywnie i chętnie współpracowały oraz wykazały się dużą wiedzą. Wspólnie stworzyliśmy graficzną mapę skojarzeń, która obejmowała następujące zagadnienia: pojęcie cyberprzemocy, uczucia towarzyszące ofierze, miejsca i osoby do których należy zwrócić się o pomoc i wsparcie, wybrane formy profilaktyki oraz złote zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.

Przeprowadzone warsztaty można ująć w kategoriach nowoczesnej profilaktyki połączonej z elementami terapii zajęciowej, która jest źródłem cennych metod. Z wypełnionych ankiet ewaluacyjnych wynika, iż taka forma spotkań jest interesująca i łatwo przyswajalna dla młodych ludzi.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki zakupione w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na 2014 r.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i zapraszamy na kolejne spotkania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-11 17:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-11 17:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20 09:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

STOP przemocy w szkole

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ostatnich latach zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży znacznie nasiliły się. Przejawiają się one głównie w formie wulgarnego słownictwa, obmawiania, wyszydzania, zastraszania, aż po znęcanie fizyczne. Istotną rolę w walce z przemocą pełnią działania profilaktyczne. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy dochodzi do aktów przemocy, do kogo należy się zwrócić, a także mieć świadomość jakie są konsekwencje takich czynów. Szkoła we współpracy z innymi instytucjami powinna przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom.

Mając na uwadze powyższe priorytety 18 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Warpunach odbyły się warsztaty pt. „Stop przemocy w szkole”. 24 uczestników miało okazję w formie zabawy i ćwiczeń odreagować wszelkie napięcia i stresy. Uczniowie stworzyli również 12 prac malowanych na płótnach, które przez lata posłużą jako drogowskazy ostrzegające przed stosowaniem przemocy. Dzieciom nie brakowało kreatywności i zapału, a powstałe obrazy zawieszone zostały na ścianach Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Agnieszkę Murach – pedagog z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach oraz Panią Natalię Hebda – opiekuna samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkół w Warpunach z siedzibą w Zyndakach. W przygotowania włączyła się również Pani Dorota Prill – stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych UG Sorkwity.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i zapraszamy na kolejne spotkania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-06 17:12:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-06 17:13:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-20 09:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS PLASTYCZNY Wójt Gminy Sorkwity z inicjatywy Pedagoga Szkolnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach OGŁASZA KONKURS DLA KLAS IV-VI NA: plakat pt. “DOBRE WYCHOWANIE”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 11:30:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 11:31:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 13:31:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS PLASTYCZNY Wójt Gminy Sorkwity z inicjatywy Pedagoga Szkolnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach OGŁASZA KONKURS DLA KLAS I-III NA: plakat pt. “STOP przemocy w szkole”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 11:27:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 11:29:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 13:29:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONKURS FOTOGRAFICZNY Wójt Gminy Sorkwity z inicjatywy Pedagoga Szkolnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach OGŁASZA KONKURS DLA GIMNAZJUM PT.:“PRZYJAŹŃ JAKO WARTOŚĆ BEZCENNA”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 11:23:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 11:25:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 13:25:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »