ˆ

Konkursy na realizację zadań publicznych

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2014-04-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:59 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 CR Marcin Nosek
« powrót do poprzedniej strony