ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 czerwca 2021 r.
RBG.6232.20.2021
                                                      
INFORMACJA
DOTYCZY: Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Sorkwity”. Gmina Sorkwity będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Sorkwity zainteresowane usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinny złożyć do Urzędu Gminy w Sorkwitach  wniosek o dofinansowanie na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie od 1 do 30 lipca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Sorkwity – w pok. nr 8. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 742 85 33
Wzór formularza dostępny jest:
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca i terminie wskazanym przez Urząd Gminy w Sorkwitach.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez gminę Sorkwity dofinansowania w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w formularzu zgłoszeniowym, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Sorkwity.
 
Uwaga! Podczas przygotowywania odpadów do odbioru należy je oczyścić z resztek organicznych, ziemi oraz pozbawić innej zawartości. Jeżeli odpady nie spełnią wymogów dotyczących czystości
nie zostaną odebrane od rolnika.
 
Zadanie będzie realizowane w roku 2022 na przełomie II i III kwartału po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-28 10:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-28 10:57:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 11:10:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Sorkwity
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sorkwity” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Konsorcjum firm:
REMONDIS WARMIA-MAZURY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider konsorcjum
ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
oraz
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z.o.o. - Partner
ul. Lubelska 5,  11-700 Mrągowo
 
który od  dnia 1 stycznia 2021 r. będzie odbierać odpady z terenu gminy.
Właściciele nieruchomości, w ciągu najbliższych dni otrzymają nowy harmonogram odbioru odpadów, który również będzie dostępny na stronie internetowej bip.gminasorkwity.pl (w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”) na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 8 w  Urzędzie Gminy.
W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Urząd dzwoniąc pod nr telefonu 89 742 85 33, w celu podjęcia stosownej interwencji.
Pojemniki oraz worki z odpadami  należy wystawić  PRZED posesję do godziny 06:30
w dniu odbioru lub przy wjeździe na posesje w widocznym miejscu – w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie numeru budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Każdy mieszkaniec powinien dostosować wielkość pojemnika do ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki powinny być utrzymywane w  odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki w określonym kolorze odpowiadające frakcjom ( np. papier, szkło, tworzywa sztuczne)  zawierające odpady komunalne powinny być zawiązane. Jeśli na worku znajdzie się naklejka czerwona z napisem „BRAK SEGREGANCJI”, bądź żółta „POPRAW SWOJĄ SEGREGACJĘ” odpady nie zostaną odebrane! Trzeba ponownie przesegregować poprawnie odpady znajdujące się worku, które zostaną odebrane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Połomka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 10:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 10:21:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 10:21:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »