ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprostowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.11.2017 r.
 
Gmina Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A
11-731 Sorkwity
 
 
Sprostowanie
do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Sorkwity,
 
które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity dnia 26.10.2016 r.
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie pkt 4 dokonując zmiany daty rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w następujący sposób:
 
Zastępuje się zapisem:
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy – 16 listopada 2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-21 15:28:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-21 15:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21 15:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” Gmina Sorkwity aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi”. W dniu 20 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na ww. inwestycję.
W październiku 2017 r. rozpoczęły się prace remontowo – modernizacyjne w budynku świetlicy w Gizewie, prowadzone przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie. Natomiast na przełomie grudnia 2017 oraz stycznia 2018 r. rozpoczną się prace remontowe w świetlicy w Rozogach. Wykonawcą tych robót będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edward Miller z siedzibą w Kętrzynie.
Celem prac remontowych oraz modernizacyjnych świetlic jest podniesienie ich standardu w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej.
Wartość inwestycji wynosi blisko 152 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 96.699,00 zł. Pozostałą różnicę pokryje samorząd Gminy z własnego budżetu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-07 14:22:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-07 14:29:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07 14:29:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy do złożenia oferty na „Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Wójt Gminy Sorkwity uprzejmie informuje, że działające na terenie gminy Sorkwity Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej”.
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Mając na uwadze powyższe informuje się i zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" na roboty budowalne związane z „REMONTEM I MODERNIZACJĄ BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ W RYBNIE ORAZ UTWORZENIE IZBY REGIONALNEJ”
Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w postępowaniu dostępne są na stronie https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia – numer ogłoszenia 35/29/09/2017.
Oferty należy składać w terminie do 14 listopada 2017 r. w siedzibie GOK w Sorkwitach ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity.
Realizowana inwestycja obejmuje modernizację biblioteki wiejskiej w Rybnie, gm. Sorkwity oraz utworzenie Izby Regionalnej. Biblioteka zajmuje parter budynku – powierzchnia użytkowa 154,17 m2. Część pomieszczeń zmodernizowanej biblioteki w Rybnie zostanie udostępniona dla potrzeb izby regionalnej, w której gromadzone będą przedmioty i eksponaty przypominający życie w dawnej wiosce. Obecnie część budynku w Rybnie, w którym funkcjonuje biblioteka wiejska, jest w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja operacji będzie polegała na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku (termomodernizacja fundamentów, cokołu oraz ściany nadziemia) oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku i 14 szt. okien, a także na pracach wewnątrz budynku związanych z osuszeniem zawilgoconych ścian. Termin wykonania – 31 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-07 12:12:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-07 12:21:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07 12:21:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2017 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWKEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2017 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
822,29
15
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.472,19
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
790,29
18
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.440,19
21
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
432,24
11
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
400,24
16
7.
Oddział przedszkolny
w szkole
398,80
8
8.
Oddział przedszkolny
 w przedszkolu
443,11
28
9.
Dzieci niepełnosprawne
w oddziale przedszkolnym
Waga P54  –  1.427,81
Waga P55  –  1.772,45
0,67
0,33
10.
Dzieci niepełnosprawne
w przedszkolu
Waga P54  –  1.427,81
 0,33
11.
Punkt przedszkolny
213,23
22
12.
Przedszkole dzieci 2,5 – 5 lat
399,81
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 10: wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2017” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 11 – 12: wysokość dotacji ustalona na podstawie Gminy Piecki – zgodnie z art. 78a ust.1 w związku z art. 78b oraz art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943).
3. Statystyczna liczba dzieci/uczniów art. 78c ust. 2 ustawy o systemie oświaty: suma 2/3 liczby dzieci/uczniów na dzień 30.09.2016 oraz 1/3 liczby dzieci/uczniów na dzień 30.09.2017 r. ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej.
 
Wójt Gminy
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity, dnia 30 października 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tumińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-30 17:36:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-30 17:36:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30 17:36:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Badania profilaktyczne mammografii w Sorkwitach

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann.
W czasie trwania akcji możesz skorzystać z:
- bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat (roczniki między 1948 a 1967), które ostatnią mammografię wykonały przynajmniej 2 lata temu,
- mammografii dla kobiet niekwalifikujących się do programu Narodowego Funduszu Zdrowia w cenie 56 zł (cena regularna 80 zł).
 
Badanie wykonasz w  Sorkwitach przy ulicy Szkolnej 6a obok kotłowni w dniu 24.10.2017r. (wtorek)
 
Zapisz się na mammografię telefonicznie pod numerami: 42/254 64 10; 517 544 004 lub przez internet na stronie www.salvemedica.pl/mammografia.
Wykonując mammografię w ramach akcji, możesz wziąć udział w konkursie. Do wygrania są zestawy kosmetyków o wartości 700 zł każdy. O szczegóły zapytaj w miejscu wykonywania badania lub sprawdź na stronie www.laczynaskobiecosc.pl.
Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
medica.org.pl
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-07 09:07:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-07 09:07:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-17 08:53:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy S16

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-31 10:48:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-31 10:49:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-31 10:49:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie dofinansowania ze środków PO RYBY 2014-2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.
  • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
  • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Adamiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Adamiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-30 09:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-30 09:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-30 09:35:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dni otwarte w ZGOK

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Siwik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Siwik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-17 17:02:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-17 17:08:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17 17:09:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Sorkwity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Długozima-Cyba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Długozima-Cyba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-25 19:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-25 19:21:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-13 21:36:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16 lutego 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Sorkwity

ZAPROSZENIE

        Wójt Gminy Sorkwity informuje, że Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął realizację programu EWA skierowanego do osób fizycznych lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
         W ramach Programu EWA funkcjonują trzy linie: ENERGIA, WODA, ATMOSFERA w ramach których będzie można m.in. docieplić swój dom, zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zainstalować panele fotowoltaiczne, przesiąść się do samochodu z napędem elektrycznym.

         W związku z povryższym serdecznie zaprasza się na spotkanie informacyjne z doradcą z WFOŚiGW w Olsztynie - panem Januszem Pabich w celu przybliżenia założeń programu EWA.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach ul. Szkolna 17b

Bardzo serdecznie zapraszam do udziałuw w/w spotkaniu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-20 16:09:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-20 16:10:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20 16:10:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji