ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

DOFINANSOWANIA
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

PROGRAM „EWA” skierowany do osób fizycznych:
ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Dofinansowanie w formie nisko-oprocentowanego kredytu (2%) udzielanego przez WFOŚiGW w Olsztynie ,w ostatnim roku spłaty umorzenie 10% wartości inwestycji
 
Termin naboru wniosków od 10.02.2017 – do wyczerpania alokacji
 
OFERUJEMY:
Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
 
WSZYSTKIE INFORMACJE POD NR.TEL: 732 622 651
 
WWW.EKODOM-OZE.PL
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WWW.EKODOM-OZE.PL
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-13 14:24:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-13 14:24:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13 15:18:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA w sprawie dostosowania nowego ustroju szkolnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
DLA SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SORKWITY
 
 
 
Zespoły Szkół w Sorkwitach i Zyndakach, w skład których wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, na mocy art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
 
Obwody szkół po przekształceniu nie ulegają zmianie:
 
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Sorkwitach od 1września 2017 r. należą miejscowości:
 
Sorkwity, Miłuki, Słomowo, Załuki, Młynnik, Stama, Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd, Pustniki, Rozogi, Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko, Głodowo, Jędrychowo, Janowo, Rodowo, Kozłowo, Lesiny, Borowe, Borowski Las, Wola Maradzka, Rybno, Tyszkowo, Piłak, Karczewiec, Choszczewo, Janiszewo, Jełmuń.
 
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Warpunach od 1 września 2017 r. należą miejscowości:
Warpuny, Zyndaki, Bałowo, Zamkowo, Szymanowo, Surmówka, Szelągówka, Gizewo, Burszewo.
 
Dnia 1 września 2017 r.  Szkoła Podstawowa w Sorkwitach zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 17B.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Sorkwity 13 lutego 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tumińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-13 14:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-13 14:13:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13 14:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Komenda Powiatowa Policji
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-06 11:28:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-06 11:30:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-06 11:36:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 stycznia 2017 r.
Znak: RBG.6733.2.5.2017           
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że na wniosek Pani Marii Rolczyńskiej działającej w imieniu Gminy Sorkwity z siedzibą w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Sorkwity postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku gospodarczego do obsługi istniejącego cmentarza na działce o nr ew. 124/1 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do podziału geodezyjnego.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem, wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.
 
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) Małgorzata Rzekanowska
 
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Świder
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-31 16:46:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-31 16:47:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-31 16:47:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-20 13:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-20 13:24:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 10:32:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA. Zagrożenie ptasią grypą.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-05 09:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-05 09:42:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-05 09:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór drogi w gminie SORKWITY

Akapit nr 1 - brak tytułu

W piątek 16 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy, który był jednoczesnym przekazaniem do eksploatacji fragmentu przebudowanego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu (odcinek w km 9+600 -10+673). Inwestycja swoim zakresem obejmowała odcinek drogi w miejscowości Zyndaki, gm. Sorkwity. Głównym inwestorem był Powiat Mrągowski przy współfinansowaniu gminy Sorkwity. Wykonawcą inwestycji była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
W odbiorze uczestniczyli: starosta Antoni Karaś, wicestarosta Magdalena Lewkowicz,
wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, radny powiatu mrągowskiego Bogdan Kossakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie i przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru Barbara Dadełło, radny gminy Sorkwity Łukasz Łuński wraz z sołtysem sołectwa Zyndaki Czesławem Chotkiewiczem, przedstawiciele Urzędy Gminy, a także mieszkańcy miejscowość Zyndaki.
W ramach realizacji inwestycji przeprowadzona została korekta geometrii drogi
z poszerzeniem wraz z budową kanalizacji deszczowej i elementów organizacji ruchu oraz zjazdami z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Wykonany również został chodnik
w miejscowości Zyndaki m.in. wzdłuż plaży wiejskiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 808 304,22 zł, w tym udział gminy w wysokości 147 000,00 zł.
Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Na terenie Gminy Sorkwity jest to druga inwestycja drogowa z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwają prace związane z przebudową ulicy Jeziornej w miejscowości Warpuny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-20 20:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-20 20:19:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-21 09:32:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA GRANTU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 
LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:
 
 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
 1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Leszczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-13 15:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Rzekanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-13 15:49:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-13 15:49:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikacja na wieczór adwentowo-wigilijny

Akapit nr 1 - brak tytułu

TRANSPORT  w dniu  22.XII.2016 r.
WIECZÓR  ADWENTOWO – WIGILIJNY – godz. 1600
GIMNAZJUM   w  SORKWITACH
AUTOBUSY  PKS
       SORKWITY
1510
1515
1525
1535
1538
1543
1548
1552
1555
Borowo
Borowski Las
Karczewiec
Kozłowo
Rybno
Rozogi
Maradki
Miluki
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło sklepu
Pani Bancewicz
Koło sklepu
Pani Jagody
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    WARPUNY
1500
1510
1520
1525
1528
1533
1538
1540
1550
1555
Gizewo
Burszewo
Szymanowo
Warpuny
Zyndaki
Surmówka
Janiszewo
Choszczewo
Gieląd
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek
 PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło bloków
Przystanek koło Sołtysa
Przystanek PKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMOCHÓD URZĘDU GMINY                                                                                                               SAMOCHÓD STACJI DIAKONIJNEJ
1535
1550
1555
 
1550
1555
      Pustniki
Kozarek W.
Nibork
Jędrychowo
Janowo
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przy tablic ogłoszeń
 
Przystanek PKS
Przy skrzyżowaniu
      
 
 
 
POWRÓT:
Autobusy i samochody podstawione przy Gimnazjum w Sorkwitach o godz. 1830

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tumińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Tumińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-09 11:45:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-09 11:45:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-09 11:46:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kampania „Biała Wstążka”

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
W ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka" oraz projektu socjalnego pt. „Bardziej świadoma – jestem chroniona” Wójt Gminy Sorkwity oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza na „Otwarte Drzwi”, które odbędą się  3 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity. 
 W tym dniu zostaną podjęte następujące inicjatywy:
 1. Dyżur koordynatora do spraw profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych;
 2. Dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. Konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. Projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych
  i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp.- dyskusja;
 5. Kolportaż na ulicach Gminy Sorkwity ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy - pracownicy socjalni.
 
Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – nie pozwól, by się one powtórzyły.
 
Pierwsze kroki – pierwsza pomoc
Powiadom służby!!!
 
Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.
 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to
przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś
z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GOPS Sorkwity
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Długozima-Cyba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-22 15:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-22 15:56:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-04 14:49:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji