ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPROSZENIE Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2010-2014 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami ) zwołuje III sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 grudnia 2014r. (piątek) na godzinę 12ºº

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-11 10:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-11 10:25:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-11 11:25:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-11 10:12:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-11 10:13:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-11 11:13:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

I N FO R M U J E

iż z dniem 1 sierpnia 2013 r. podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Sorkwity – firma REMONDIS Sp. z o. o. uruchomiła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się w Warpunach przy ul. Młynowej 5 (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 15.00. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane są:

papier
tworzywa sztuczne
szkło
metal i opakowania wielomateriałowe
odpady zielone
przeterminowane leki
zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
chemikalia
farby
zużyte opony
odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Osobą z ramienia firmy REMONDIS Sp. z o.o. odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów jest Pan Henryk Wierzbicki.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski


- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-02 09:51:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-02 09:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-02 11:51:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

U W A G A M I E S Z K A Ń C Y ! ! !

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Sorkwity przypomina, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 15 każdego miesiąca począwszy od lipca 2013 r. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sorkwity lub na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach
54 9350 0001 0216 5293 5002 0108

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Świder
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-30 15:52:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-30 15:52:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-30 17:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O WYŁĄCZENIU NADAJNIKÓW ANALOGOWYCH 17 CZERWCA 2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojewoda warmińsko-mazurski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda warmińsko-mazurski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-12 18:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
CR Marcin Nosek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-12 18:44:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
CR Marcin Nosek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-12 20:44:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
CR Marcin Nosek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jóżef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-16 12:19:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin UG Sorkwity
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-16 12:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Admin UG Sorkwity
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-16 14:25:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu konsultacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-18 09:54:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-18 09:56:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-18 10:56:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy w Sorkwitach informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Sorkwitach informuje,iż w dniach
28 lutego 2013r
19 marca 2013r
w godzinach 9 00 – 14 00
uruchomiony będzie punkt informacyjny, w którym będzie można:
uzyskać informacje dotyczące rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r;
poznać sposoby wypełniania formularzy zeznań podatkowych oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń;
pobrać druki zeznań;
złożyć wypełnione zeznanie podatkowe.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-15 08:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-15 08:47:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-15 09:47:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na ciekawą ulotkę profilaktyczną

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Prill
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Prill
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-26 09:27:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-26 09:30:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-26 10:30:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28683 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do projektu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Lewadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-04 13:17:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-04 13:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-29 16:55:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji