ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA


Urząd Gminy Sorkwity informuje, iż począwszy od dnia 1.03.2012 r w każdą środę w godzinach od 900 do 1100 w siedzibie Urzędu będzie funkcjonował punkt przyjęcia interesantów przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
Dyżur będzie pełnił dzielnicowy mł.asp. Marian Deptuła.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-28 12:20:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-28 12:20:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-28 13:20:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Wójt Gminy Sorkwity informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na rok 2012.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarnacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 lutego do 15 marca 2012 roku.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można zgłaszać według załączonego poniżej wzoru osobiście w sekretariacie lub przesłać do 15 marca 2012r. elektronicznie na adres:

W załączeniu:

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
załącznik do projektu uchwały
formularz do zgłaszania uwag
Wójt Gminy Sorkwity

(- ) Józef Maciejewski


a/a
SC/SC

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-28 12:16:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-28 12:18:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-28 13:18:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż wyrobów azbestowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż
wyrobów azbestowych.


Urząd Gminy Sorkwity informuje, że przystąpił do realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sorkwity”. Program ten jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do wniosku o dofinansowanie zamierzeń polegających na demontażu i zabezpieczeniu zdjętego pokrycia dachowego zawierającego azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na składowisko. Gmina pełni rolę beneficjenta programu przy udziale finansowym właściciela nieruchomości w wysokości ok. 10% kosztów będących przedmiotem dofinansowania.
Powyższe dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego. Koszty te ponosi właściciel obiektu.
W związku z powyższą Urząd Gminy Sorkwity zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy są zainteresowani demontażem wyrobów zawierających azbest o złożenie wypełnionych deklaracji w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Szczegółowe informacje i druki deklaracji można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 7, tel. 89 742 85 33. Druki deklaracji można pobrać również pobrać u sołtysów.
Z uwagi na ograniczony czas obligujący nas do złożenia wniosku na uzyskanie dofinansowania bardzo prosimy o złożenie deklaracji w terminie do dnia 27.01.2012r.
Ponadto informujemy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów zawierających azbest do 2032r.

Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-12 14:06:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-12 14:07:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-12 15:07:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – konsultacje!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – konsultacje!
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:


„Małych projektów”
Termin szkolenia: 17 listopada 2011 r. (czwartek), godzina 16:00
Miejsce szkolenia: sala w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Program szkolenia:
Temat: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "Małe projekty"

Osoby prowadzące: Tomasz Piłat Dyrektor Biura LGD Południowa Warmia,
Iwona Hudź – pracownik LGD Południowa Warmia.

16:00-16:05 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników.
16:05-16:45 Kryteria dostępu i szczegółowe warunki przyznawania pomocy w ramach działania.
16:45-17:30 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.
17:30 - Zakończenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-14 14:29:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-14 14:29:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-14 15:30:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E W nawiązaniu do art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Maciejewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-11 08:27:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-11 08:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-11 10:31:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji