ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-09-01 11:27:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 26 sierpnia 2009 r.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA
 
Na podstawie oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m   s t r o n y    p o s t ę p o w a n i a
że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego PKL4F850(FO43850) w relacji Olsztyn – Mrągowo wraz z odgałęzieniami na terenie gminy Sorkwity obejmującej teren działek nr ew.: 324/3, 3319/3, 165/3, 162/24, 158/36, 163/4, 160/3, 160/2, 3318, 64/3, 3317/1, 3317/4, 170, 38/6 obręb Nibork oraz 78/16, 77, 78/18, 78/19, 76, 75/2, 70/26, 70/25, 70/19, 70/15, 70/14, 70/7, 30, 67/2, 68/19, 62/57, 62/59, 60, 59/5, 59/6, 58, 4/10, 48/14, 4/8, 4/4, 4/5, 4/3 obręb Sorkwity, gmina Sorkwity w dniu 24 sierpnia 2009 r. wydane zostało przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie postanowienie nr 502/2009 znak: IZNR(ak)-414/17-123/09.
W siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11 można zapoznać się z treścią w/w postanowień, których doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
« powrót do poprzedniej strony